Norsk LO har siden 1995 støttet Malawis landsorganisasjon MCTU med mål om å styrke partenes rolle i arbeidslivet. Utdanning av tillitsvalgte både lokalt og nasjonalt har ført til tettere dialog med arbeidsgiver. Det har ført til tariffavtaler som regulerer lønn, lønnsvekst og sosiale rettigheter.
Foto: Ken Opprann

Eksempler på resultater av norsk bistand til sivilt samfunn

Konkrete eksempler viser utfallene av bistandsprosjekter sett i forhold til målene som ble satt på forhånd.

Norad har en egen resultatportal der som gjør det enklere å finne informasjon om hva norsk bistand har ført til. Målet med portalen er å vise frem norsk bistand, og hvilke resultater vi oppnår med de pengene vi investerer i internasjonalt utviklingssamarbeid.

Her er alle eksemplene fra resultatrapporten publisert. I portalen er verden bare et tastetrykk unna.

Hvert resultateksempel sier noe om hvorfor prosjektet fikk støtte – hvilket problem bistanden skulle gjøre noe med, hvor mye penger Norge har brukt, hvilke resultater som er oppnådd og hva vi har lært.

Resultateksempler 2016

Helse, utdanning og arbeid

Påvirkning av beslutningstakere

Utvikling av lokal kunnskap og kapasitet

Publisert 02.12.2016
Sist oppdatert 09.12.2016