Biskop John Yambasu fra Metodistkirken tok initiativ til og ledet The Religious Leaders Task Force on Ebola. Her får han skoen desinfisert etter å ha besøkt en ebolarammet familie i det svært utsatte samfunnet Deep Wai Yata.
Foto: Phileas Jusu

Religiøse ledere ledet an i kampen mot ebola

Bidro til å stanse spredningen av ebola og skapte bevissthet om temaet.

Resultater: Livsviktig informasjon om ebola kom frem i hele landet

Da informasjonen om ebolaepidemien til befolkningen ikke kom frem tidlig nok, tok religiøse ledere affære.

Biskop John K. Yambasu i metodistkirken og andre religiøse ledere kalte inn til en pressekonferanse hvor de erklærte ebolakrisen som et faktum og ba om internasjonal støtte.

Hvor mye

Det ble ikke startet et eget prosjekt for å bekjempe ebola. Midlene som ble brukt til ebolatiltak ble omdisponert i et prosjekt som allerede mottok støtte fra Digni og Norad. I 2014 ble det omdisponert og brukt 104.846 kroner fra dette prosjektet. Metodistkirkens internasjonale nødhjelpskontor og metodistkirken i Norge samlet i tillegg inn midler som gikk til ebolainnsatsen i Sierra Leone, Liberia og Elfenbenskysten.

Pressekonferansen ble dekket av flere internasjonale medier, deriblant Reuters. Etter pressekonferansen økte oppmerksomheten om krisen, og både myndighetene og utenlandske hjelpeorganisasjoner intensiverte arbeidet.

En tverreligiøs arbeidsgruppe ble dannet, ledet av Biskop Yambasu. Gruppen koordinerte innsatsen fra ulike religioner.

Det tverreligiøse samarbeidet var sterkt og ga livsviktige resultater. Metodistkirken anslår at budskapet nådde ut til over en million mennesker gjennom 550 besøkte menigheter.

Det er nå langt bedre kunnskap i befolkningen for å møte en eventuell liknende krise i framtiden. Atferdsendringer observeres i endrede ritualer ved begravelser og ved at flere oppsøker legehjelp ved symptomer på sykdommen.

Hvorfor: Befolkningen trengte informasjon

Da ebola-utbruddet rammet Sierra Leone i mai 2014, var verken myndigheter, helsesystemet eller befolkningen forberedt. Det var liten kunnskap om hvordan viruset smittet eller hvordan man kunne beskytte seg.

Myndighetene forsinket informasjonen for å unngå panikk, og fordi de var urolige for de politiske og økonomiske konsekvensene.

Centre for Disease Control and Prevention har beregnet at ebolautbruddet i Sierra Leone krevde 3956 menneskeliv.

Senteret har også beregnet at antall smittede i Liberia og Sierra Leone ville økt til 1,7 millioner dersom tiltak ikke ble satt i gang. Arbeidet til de religiøse lederne var et av flere viktige forebyggende tiltak.

Sierra Leone mistet syv prosent av sine helsearbeidere som følge av epidemien. Landet ble erklært ebolafritt 7. november 2015.

I en uoversiktlig situasjon hvor folk var usikre på årsaken til ebolautbruddet og det gikk mange rykter om årsakene bak ebola, var det viktig at informasjonen kom fra ledere som folk stolte på.

Religiøse ledere ble viktige endringsagenter fordi de har mye makt i lokalsamfunnet og de nyter stor tillit og legitimitet.

I flere lokalsamfunn trodde befolkningen at det var internasjonale og besøkende personer som spredde smitten, og på grunn av dette forhindret de i noen tilfeller at medisinsk personell fikk tilgang.

Hva: Opplæring i regi av biskoper, kirkeledere og evangelister

Sierra Leone har en sterk tradisjon for tverreligiøst samarbeid.

Imamer og muslimske lekfolk besøkte kirker for å snakke om ebola. Biskoper og pastorer besøkte moskeer. Metodistkirken hadde allerede et nettverk i mange landsbyer etter å ha jobbet med landsbyutviklingsprosjekter.

Over hele landet finnes det kirker eller moskeer. Disse ble viktige utgangspunkt for å gi informasjon. Prester, predikanter og prosjektansatte startet en dugnad for å fortelle flest mulig om hvordan de kunne forebyggende ebola.

Totalt 520 religiøse ledere, prester og lekfolk fikk opplæring gjennom prosjektet.

Metodistkirken lærte opp 200 helsearbeidere og stilte to ambulanser til rådighet. Kirken bidro også med renhold ved fire sykehus og fulgte opp helsepersonell i felt. Metodistkirken har 225.000 medlemmer i 225 menigheter. Samtlige menigheter ble besøkt.

Det ble lagt stor vekt på endring i måten man hilste på og nye rutiner ved dødsfall og begravelser.

I 2014 og 2015 reiste prester og imamer rundt til områder som var stengt på grunn av smittefare og risikerte eget liv og helse. De informerte lokalbefolkningen om forebygging og smittevern, og hadde med bøtter, såpe samt basisvarer, som ris, olje og kjøtt.

Informasjon ble gitt gjennom radioinnslag, brosjyrer, t-skjorter og plakater. I tillegg kjørte de rundt med biler med høyttalere som spilte sanger med informasjon om ebola. I områder uten veitilgang syklet eller gikk de fra dør til dør for å informere.

Publisert 18.11.2016
Sist oppdatert 25.11.2016

Kilder