Tallenes tale i resultatrapporten 2016

Norads resultatrapport 2016 presenterer norsk bistand gjennom sivilt samfunn i tall og figurer.

«Tallenes tale» er statistikk-kapittelet i Norads resultatrapport 2016. Temaet for rapporten er sivilt samfunn.

Gjennom tall og figurer, kan rapporten blant annet svare på følgende spørsmål:

  • Hvor mye av bistanden kanaliseres gjennom sivilsamfunnsorganisasjoner?
  • Hvilke organisasjoner kanaliseres bistanden gjennom? Og til hvilke land og sektorer?

Under følger et utdrag fra kapittelet. For mer spennende informasjon om norsk og internasjonal sivilsamfunnsbistand kan du laste ned hele resultatrapporten 2016.

En femtedel av bistandsbudsjettet

I perioden 2011 til 2015 ble nesten 33 milliarder kroner av den norske bistanden kanalisert gjennom sivilsamfunnsorganisasjoner.

Støtten til sivilt samfunn i perioden 2011-2015 var på til sammen 32,7 milliarder kroner og tilsvarte 21 prosent av den totale bistanden i perioden.

  • 13 prosent av den totale bistanden gikk til norske organisasjoner
  • fem prosent gikk til internasjonale organisasjoner
  • tre prosent gikk til lokale organisasjoner

Noen utvalgte figurer fra resultatrapporten:

Hvor mye går gjennom norske organisasjoner?

Fra 2011 til 2015 ga Norge bistand gjennom nesten 2000 ulike sivilsamfunnsorganisasjoner.

Blant sivilsamfunnsorganisasjonene som mottok mest bistandsmidler var de fleste norske.

De fem største norske sivilsamfunnsorganisasjonene som arbeider med bistand er:

  • Flyktninghjelpen
  • Norges Røde Kors
  • Kirkens Nødhjelp
  • Norsk Folkehjelp
  • Redd Barna

De internasjonale organisasjonene Clinton Health Access Initiative, International Committee of the Red Cross, UN Foundation og International Planned Parenthood Federation er også blant de 20 største mottakerne.

I tillegg er den lokale organisasjonen Conservation Farming Unit på lista. Conservation Farming Unit har prosjekter som retter seg mot bevaring av landbruket i Afrika sør for Sahara.

Hva brukes sivilsamfunnsstøtten til?

Den norske bistanden gjennom sivilsamfunnsorganisasjoner går til flere sektorer.

Figuren viser at over halvparten av bistanden gjennom sivilsamfunnsorganisasjoner i perioden 2006-2015 gikk til godt styresett og nødhjelp. I gjennomsnitt gikk 36 prosent til godt styresett og 20 prosent til nødhjelp i perioden.

Dette er høyere andeler enn i den totale norske bilaterale bistanden som i samme periode utgjorde 20 prosent til godt styresett og elleve prosent til nødhjelp.

Nødhjelp

Sivilsamfunnsorganisasjonene er en viktig partner i nødhjelp. Figuren viser at over halvparten av den norske nødhjelpen har blitt kanalisert gjennom sivilsamfunnsorganisasjonene de siste fem årene.

Over 90 prosent av all nødhjelp som ble kanalisert gjennom sivilsamfunnsorganisasjoner de siste fem årene, ble kanalisert gjennom norske organisasjoner.

Geografisk fordeling av sivilsamfunnsstøtten

Figuren viser at over halvparten av sivilsamfunnsstøtten har gått til Afrika og Asia de siste ti årene.

En mindre del gikk til Midtøsten, Amerika og Europa. Andelen bistand som ikke var geografisk fordelt økte fra 14 prosent i 2006 til 24 prosent i 2015.

Bistand som ikke er fordelt på regioner går blant annet til kjernestøtte til organisasjoner som jobber globalt, informasjonsstøtte og globale prosjekter. I forhold til den øvrige norske bilaterale bistanden er mer av sivilsamfunnsbistanden fordelt på land eller regioner.

Andelen til Afrika har hatt en betydelig nedgang for den totale bilaterale bistanden. For sivilsamfunnsbistanden er ikke denne nedgangen like tydelig.

Bistanden til Midtøsten har økt de siste årene, både som andel av sivilsamfunnsbistanden og av den totale bilaterale bistanden. Økningen skyldes blant annet økning i nødhjelpsmidler til Syria.

Publisert 02.12.2016
Sist oppdatert 09.12.2016