FNs bærekraftsmål

Innen 2030 skal ekstrem fattigdom utryddes, sosiale ulikheter utjevnes og klimaendringene bremses. Målene gjelder alle verdens land - også Norge.

17 globale mål

For international visitors

Arrangement

Her får du oversikt over åpne møter og arrangementer Norad inviterer til.

Norads tilskuddsordninger

Finn den nødvendige informasjonen du trenger for å søke om støtte fra Norad.