Her går pengene

Norsk bistand i 2016:

36,6 milliarder NOK

Få skreddersydd tallene til din formidling.

Besøk Norsk bistand i tall

Landsider

Få informasjon om norsk bistand og bistandens resultater i en rekke land.

Norads landsider beskriver hva vi gjør i en rekke samarbeidsland. 

Besøk landsidene

Resultatportal

Nytter norsk bistand? I resultatportalen finner du eksempler på hva norsk bistand har bidratt til over hele verden. 

Se resultater av norsk bistand

Norads tilskuddsordninger

Finn den nødvendige informasjonen du trenger for å søke om støtte fra Norad. 

For international visitors

Arrangement

Her får du oversikt over åpne møter og arrangementer Norad inviterer til.