Vil du også jobbe i Norad?

I Norad er vi 270 engasjerte medarbeidere som arbeider mot fattigdom og for en grønnere framtid i tråd med FNs bærekraftsmål. Vil du også være med?

Les og søk!

FNs bærekraftsmål

Innen 2030 skal ekstrem fattigdom utryddes, sosiale ulikheter utjevnes og klimaendringene bremses. Målene gjelder alle verdens land - også Norge.

Lær mer om alle de 17 globale målene

For international visitors

Arrangement

Her får du oversikt over åpne møter og arrangementer Norad inviterer til.

Norads tilskuddsordninger

Finn den nødvendige informasjonen du trenger for å søke om støtte fra Norad.