Fakta om norsk bistand

På disse sidene finner du oppslagsverk med fakta om norsk bistand.

Vi gir deg fakta om hvordan norsk bistand er organisert, hovedmålsetninger for utviklingssamarbeid og informasjon om samarbeidspartnere. Her finner du også Norads statistikkportal Norsk bistand i tall og oppdaterte landsider med informasjon om norsk bistands mest sentrale samarbeidsland.