Temaområder i norsk bistand

Hvorfor er bistand til utdanning sentral i norsk utviklingssamarbeid? Hvilke bistand gir Norge innenfor energisektoren? Og hva er status for bærekraftsmålene på helse? På disse sidene kan du gå i dybden.

Vi har laget temasider som tar opp de viktigste temaene innenfor norsk utviklingssamarbeid. Les mer om hvorfor dette er et satsingsområde, hva Norge og Norad gjør og om status nå. Du finner eksempler på resultater av norskstøttede bistandsprosjekt, og vi skriver litt om hvordan vi jobber gjennom ulike kanaler.