Klima, miljø og naturressurser

Globale klimaendringer og tap av biologisk mangfold er de største miljøtruslene verden står overfor. Derfor er klima og miljø hovedsatsingsområder i norsk utviklingspolitikk.