Presse

Kommunikasjonsavdelingen bistår medier som ønsker informasjon om Norads arbeid og norsk bistand og utviklingssamarbeid generelt. Ta kontakt!

Generelt om pressehenvendelser til Norad:

Norad forvaltet omlag 14 prosent av bistandsmidlene i 2015. Støtten går blant annet til norske organisasjoner, næringsliv og universiteter. Resten av bistanden forvaltes av Utenriksdepartementet (UD), ambassadene, Norfund og Fredskorpset. Norad gir faglige råd til UD og ambassadene rundt dette.

Vi kan svare på  bistandsfaglige spørsmålstatistikk og evalueringer  av bistand. Forvaltningen må som oftest UD og ambassaden svare på. 

Pressekontakter

Pressetelefonen er betjent i arbeidstiden:
Mob: (+47) 977 14 966

Kommunikasjonsdirektør Eva Bratholm
Telefon: (+47) 23 98 02 27
Mob: (+47) 970 02 468
E-post: eva.bratholm@norad.no

Kommunikasjonsrådgiver Mona Bergstøl
Telefon: (+47) 23 98 02 30
E-post: mona.bergstol@norad.no

Kommunikasjonsrådgiver Marte Lid
Telefon: (+47) 23 98 02 24
E-post: marte.lid@norad.no

Norads sentralbord:
(+47) 23 98 00 00

Norads ledelse
For kontaktinformasjon og høyoppløselige bilder av direktørene i Norad, klikk på lenkene på høyre side.

Les mer om Norads kommunikasjonsoppgaver og strategi her

Publisert 19.10.2011
Sist oppdatert 31.08.2015