Presse og media

Norads kommunikasjonsavdeling svarer på spørsmål om norsk utviklingsbistand.

Norad - Direktoratet for utviklingssamarbeid - forvalter størstedelen av Norges langsiktige bistand. Norsk bistand var i fjor på 40,1 milliarder kroner, og Norad forvalter om lag halvparten av dette

Statistikk over norsk bistand finner du her: Bistandsresultater (norad.no)

Norads strategi, virksomhet og organisasjon baserer seg på FNs bærekraftsmål. Vi svarer gjerne på spørsmål  knyttet til norsk langsiktig bistand, global utvikling, klima og miljø. og om FNs bærekraftsmål internasjonalt.

Vi arbeider med  utviklingsland over hele verden, og våre fageksperter har brei kunnskap om landene vi har avtaler med. Spørsmål omkring humanitær bistand eller nødhjelp besvares av Utenriksdepartementet.

Pressetelefon (betjent i arbeidstiden) Mob: (47) 977 14 966

Skriftlige mediehenvendelser kan sendes til presse@norad.no

Pressekontakter: 

Synnøve Aasland: synnove.aasland@norad.no

Nina Bull Jørgensen: nina.bull.jorgensen@norad.no

Ida Wullum-Lindberg: ida.wullum-lindberg@norad.no

Norads ledelse

For kontaktinformasjon og høyoppløselige bilder av Norads ledergruppe, klikk på lenkene til høyre.

Publisert 19.10.2011
Sist oppdatert 03.08.2020