Presse

Kommunikasjonsavdelingen bistår medier som ønsker informasjon om Norads arbeid og norsk bistand og utviklingssamarbeid generelt. Ta kontakt!

Generelt om pressehenvendelser til Norad:

Norad forvalter bistandsmidler som går blant annet til norske organisasjoner, næringsliv og universiteter. Resten av bistanden forvaltes av Utenriksdepartementet (UD), Klima- og miljødepartementet (KLD), ambassadene, Norfund og Fredskorpset. Norad gir faglige råd til UD, KLD og ambassadene rundt dette.

Vi kan svare på  bistandsfaglige spørsmålstatistikk og evalueringer  av bistand. Forvaltningen må som oftest UD og ambassaden svare på. 

Pressekontakt

Kommunikasjonsdirektør Martha Haukaas
E-post: martha.haukaas@norad.no

Pressetelefonen er betjent i arbeidstiden: 
Mob: (+47) 977 14 966

Norads kommunikasjonsavdeling: 
E-post: kommunikasjon@norad.no 
(+47) 23 98 00 40

Norads sentralbord:
(+47) 23 98 00 00

Norads ledelse 
For kontaktinformasjon og høyoppløselige bilder av direktørene i Norad, klikk på lenkene på høyre side.

Publisert 19.10.2011
Sist oppdatert 03.08.2020