Demokrati og styresett

Godt styresett og kamp mot korrupsjon er et hovedsatsingsområde for norsk utviklingspolitikk og bistand.