Fagetaten Norad

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid. Vi skal sikre kvalitet i norsk bistand.

For første gang siden norsk offentlig bistand startet på 1950-tallet, rapporterer Norad til to departementer. Fra 1. januar 2014 jobber etaten etter en ny instruks.

Norad - Direktoratet for utviklingssamarbeid - er en fagetat under Utenriksdepartementet. I saker som gjelder Norges klima- og skogsatsing, er Norad underlagt Klima- og miljødepartementet.

Norad holder til i Oslo og har 245 ansatte (2017).