Fagetaten Norad

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid. Vi jobber for at verden skal nå FNs bærekraftsmål. 

Norad - Direktoratet for utviklingssamarbeid - er en fagetat under Utenriksdepartementet (UD). I saker som gjelder Norges klima- og skogsatsing, er Norad underlagt Klima- og miljødepartementet (KLD). Våre oppgaver er forankret i instrukser og tildelingsbrev fra departementene. 

Norad holder til i Oslo og har 270 ansatte (2021).

Sammen med våre partnere og på vegne av Norge jobber Norad for en grønnere framtid i en verden uten fattigdom. Menneskerettigheter skal respekteres og ingen utelates. Gjennom kunnskap og samarbeid sørger vi for at norske bistandsmidler bidrar til global utvikling. 

Sammen beveger vi verden.