Energi

Tilgang til pålitelige energitjenester til en overkommelig pris er avgjørende for både økonomisk og sosial utvikling.