Norads Varslingstjeneste

Internrevisjonen håndterer alle saker som gjelder mistanke om økonomiske misligheter knyttet til alle Norads midler og varsler om trakassering hos Norads partnere. Andre varsler vedrørende Norads ansatte behandles av Norads avdeling for organisasjonsutvikling.

Internrevisjonen er varslingsmottaket i Norad. Dersom du kjenner til eller har mistanke om uregelmessigheter eller ulovlig virksomhet hos våre tilskuddsmottakere, hos tredjeparter, eller innad i Norad, ber vi deg rapportere det til oss. Det kan for eksempel dreie seg om bestikkelser, tyveri, bedrageri, underslag, interessekonflikter, nepotisme, diskriminering, seksuelle overgrep, utnyttelse og seksuell trakassering (SEAH) eller annen trakassering, samt andre brudd på arbeidsmiljøloven.

Varsler sendes på epost til varsling@norad.no. Vennligst bruk dette varslingsskjemaetNB! Skjemaet sendes inn som Word-dokument. 

Tilskuddsmottakere: vennligst også legg inn PTA-nr og informasjon om evt andre givere.

Norad tar varsler på alvor, og det er trygt å varsle til Norad. Vi behandler alle varsler med konfidensialitet. Dersom du likevel ønsker å være anonym overfor Internrevisjonen, kan du varsle via vår eksterne varslingskanal som driftes av EY. EY vil i utgangspunktet videreformidle varselet til Norads internrevisjon for utredning, uten at din identitet gjøres kjent for Norad.

Elektronisk varslingsskjema

Med brev:
Ernst & Young AS
Att: Granskingsenheten (Forensics), Oslo Atrium
Postboks 1156 Sentrum
NO-0107 Oslo
NORWAY

På telefon:
+ 47 24 00 20 14
Virkedager kl. 08 – 16
(Central European Time)

QR-kode til web-skjema:

QR.jpg
Skann og benytt håndholdt enhet som mobiltelefon eller nettbrett

 

Publisert 29.09.2011
Sist oppdatert 29.03.2022