Norads håndtering av varsler

Internrevisjonen håndterer alle saker som gjelder mistanke om økonomiske misligheter knyttet til alle Norads midler og varsler om trakassering hos Norads partnere. Andre varsler vedrørende Norads ansatte behandles av Norads avdeling for organisasjonsutvikling.

1. september 2021 opprettet Norad en internrevisjonsenhet med rapportering til Norads direktør. Norads varslingsteam inngår i den nye enheten. Internrevisjonen er varslingsmottak i Norad for informasjon om mulige uregelmessigheter eller ulovlig virksomhet innad i Norad eller relatert til Norads virksomhet. Mistanke om økonomiske misligheter hos ansatte i Norad, misligheter/avtalebrudd hos tilskuddsmottakere eller misligheter/avtalebrudd hos tredjeparter, samt mistanke om seksuell utnyttelse, misbruk og trakassering (SEAH) eller andre kritikkverdige forhold kan rapporteres til Internrevisjonen eller gjennom Norads eksterne varslingskanal som betjenes av EY.

Se hvordan du kan varsle anonymt lenger ned. Det er flere muligheter.

Varsler om andre kritikkverdige forhold som f. eks mobbing, seksuell trakassering og diskriminering som involverer Norad-ansatte behandles av avdeling for organisasjonsutvikling i Norad.  

Norad tar varsler på alvor, og det er trygt å varsle til Norad. 


Information in English: Norad’s Whistleblowing channel

Varsle via Norad

Internrevisjonen i Norad kan kontaktes via:

Når du varsler direkte til Norad via e-posten ovenfor, vennligst bruk dette varslingsskjemaetNB! Skjemaet sendes inn som Word-dokument.

Du avgjør selv om du vil varsle anonymt til Norad.

Varsle via ekstern kanal

Den eksterne varslingskanalen betjenes av EY.

Dersom du ønsker å forbli anonym overfor Internrevisjonen og andre parter kan du varsle via Norads eksterne varslingskanal som betjenes av EY. EY vil i utgangspunktet videreformidle varselet til Norads internrevisjon for utredning, uten at din identitet gjøres kjent for Norad.

På web:
Elektronisk varslingsskjema

Med brev:
Ernst & Young AS
Att: Granskingsenheten (Forensics), Oslo Atrium
Postboks 1156 Sentrum
NO-0107 Oslo
NORWAY

På telefon:
+ 47 24 00 20 14
Virkedager kl. 08 – 16
(Central European Time)

QR-kode til web-skjema:

QR.jpg
Skann og benytt håndholdt enhet som mobiltelefon eller nettbrett

 

Publisert 29.09.2011
Sist oppdatert 29.03.2022