Norads håndtering av økonomiske misligheter

Varslingsteamet håndterer alle saker som gjelder mistanke om økonomiske misligheter knyttet til alle Norads midler.

Dersom du har mistanke om økonomiske misligheter eller andre kritikkverdige forhold, kan dette rapporteres til Norads varslingsteam eller gjennom Norads eksterne varslingskanal som betjenes av advokatfirmaet Wiersholm AS.

Varsle via Norad

Varslingsteamet kan kontaktes via:

Når du varsler direkte til Norad via e-posten ovenfor, vennligst bruk dette varslingsskjemaet

Du avgjør selv om du vil varsle anonymt til Norad.

Varsle via ekstern kanal 

Dersom du ønsker å være anonym også overfor Norad, kan du benytte deg av den eksterne varslingskanalen som betjenes av advokatfirmaet Wiersholm AS. Din identitet vil kun være kjent for Wiersholm.

Den eksterne varslingskanalen er opprettet for å styrke internkontroll og korrupsjonsbekjempelse i bistanden. Kanalen er opprettet for å gjøre det enkelt og trygt å varsle om misligheter både for ansatte og andre. Eksempler på kritikkverdige forhold er bl.a. økonomiske misligheter, mobbing, trakassering, diskriminering eller rasisme.

Ved mistanke om ulovlige, uetiske eller kritikkverdige forhold kan det varsles via en av disse kanalene som alle er betjent av Wiersholm:

Varsel pr. post: Skal merkes ”Konfidensielt varsel” og sendes til:

Wiersholm v/avdeling for Granskning og Compliance, Postboks 1400 Vika, 0115 Oslo, Norway

Publisert 29.09.2011
Sist oppdatert 11.01.2018