Norads håndtering av økonomiske misligheter

Varslingsteamet håndterer alle saker som gjelder mistanke om økonomiske misligheter knyttet til alle Norads midler.

Korrupsjonsbekjempelse:

Om verdens fattige land fikk beholde alle midler som forsvinner i korrupsjon og underslag, ville utviklingssituasjonen i verden vært veldig annerledes.

Les mer om korrupsjonsbekjempelse på våre temasider

Dersom du har mistanke om økonomiske misligheter eller andre kritikkverdige forhold, kan dette rapporteres til varslingsteamet.

Varslingsteamet kan kontaktes via:

Når du varsler direkte til Norad via e-posten ovenfor, vennligst bruk dette varslingsskjemaet

Du avgjør selv om du vil varsle anonymt. Du kan også velge å være anonym overfor Norad, da vil din identitet kun være kjent for BDO. Se hvordan du varsler via BDO under.

Norad har i tillegg opprettet en ekstern varslingskanal for å styrke internkontroll og korrupsjonsbekjempelse i bistanden. Kanalen er opprettet for å gjøre det enkelt og trygt å varsle om misligheter både for ansatte og andre. Eksempler på kritikkverdige forhold er bl.a. økonomiske misligheter, mobbing, trakassering, diskriminering eller rasisme.

Ved mistanke om ulovlige, uetiske eller kritikkverdige forhold kan det varsles via en av disse kanalene som alle er betjent av BDO AS:

  • Elektronisk lenke
  • Telefonvarsel: (+47) 970 86 000. Denne telefonen er betjent mellom kl. 08.00 og 17.00 (norsk tid) alle virkedager. Du kan legge igjen beskjed på svartjenesten utenom angitt tidsrom.
  • E-postvarsel: integrity@bdo.no

Varsel pr. post: Skal merkes ”VARSEL” og sendes til:

BDO AS v/granskingsenheten, Postboks 1704 Vika, 0121 Oslo.

Besøksadresse: BDO AS, Munkedamsveien 45, 0121 Oslo.

Nulltoleranse for økonomiske misligheter

Nulltoleranse for økonomiske misligheter skal praktiseres ved forvaltning av alle midler Stortinget har bevilget som budsjett for Utenriksdepartementet (UD) og Klima- og miljødepartementet (KLD).

Nulltoleranse for økonomiske misligheter medfører at forholdene som undersøkes kan være av ulik art og alvorlighetsgrad. Det kan være tale om alt fra klare tilfeller av straffbare forhold til uforskyldt mislighold av avtalen.

Den konkrete saksbehandlingen, herunder omfang av undersøkelser, og valg av reaksjonsform vil variere avhengig av hva som er blitt avdekket i den konkrete sak.

Publisert 29.09.2011
Sist oppdatert 16.06.2016