Si nei til korrupsjon - det lønner seg! : informasjon til norske bedrifter i et globalt marked

Om publikasjonen

 • Utgitt: januar 2008
 • Serie: --
 • Type: --
 • Utført av: --
 • Bestilt av: --
 • Land:
 • Tema: Anti-korrupsjon, Næringsutvikling
 • Antall sider: 24
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-7177-395-3
 • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Norge har en klar holdning mot korrupsjon, både nasjonalt og internasjonalt. Korrupsjon undergraver demokratiet, menneskerettigheter og en åpen og effektiv markedsøkonomi. Korrupsjon medfører store kostnader for samfunnet og kan hindre økonomisk utvikling og bekjempelse av
fattigdom.

Regjeringen og næringslivet deler ansvaret for nulltoleranse mot korrupsjon og for oppbygging av åpne og ansvarlige institusjoner. Klarhet, åpenhet og etterrettelighet er en viktig del av vårt felles omdømme.

Korrupsjon kan ta mange former og er underlagt strenge straffebestemmelser. Med denne brosjyren ønsker Utenriksdepartementet å informere norsk forvaltning og næringsliv som opererer utenfor Norges grenser om konsekvenser av korrupsjon og den norske lovgivningen mot dette samfunnsondet. Dette er en revidert utgave av Utenriksdepartementets brosjyre utgitt i 2005.

Forsvarlig forretningsdrift krever en gjennomtenkt og klar bedriftsstrategi. Brosjyren inneholder konkrete råd om hvordan næringslivet kan forebygge og håndtere korrupsjon.

Publisert 16.01.2009
Sist oppdatert 16.02.2015