Norads tilskuddsordninger

Midlene som deles ut via Norads støtteordninger går hovedsaklig til norske og internasjonale organisasjoner, norske bedrifter som deltar i utviklingssamarbeidet og utdannings- og forskningsinstitusjoner som produserer ny kunnskap om utvikling og bistand.