Norads tilskuddsordninger

Midlene som deles ut via Norads støtteordninger går hovedsaklig til norske og internasjonale organisasjoner, norske bedrifter som deltar i utviklingssamarbeidet og utdannings- og forskningsinstitusjoner som produserer ny kunnskap om utvikling og bistand.

På disse sidene finner du all nødvendig informasjon du trenger for å søke støtte. Du får også en oversikt over hvor og til hva pengene har gått. Vi prøver også å vise hvilke resultater som midlene har bidratt til i kampen mot fattigdom.