Kvinners, barns og unges helse

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Sykdomsbekjempelse

Global helsesikkerhet og epidemier

Klima, miljø og helse

Slik fordeles midlene

Resultatrapport for global helse

Global helse har vært et prioritert område for norsk bistanden siden 2005. Rapporten På bedringens vei gir et overblikk over noen av resultatene som ber oppnådd.

På bedringens vei – En beretning om Norges globale helseinnsats fra tusenårsmål til bærekraftsmål