Høyere utdanning og forskning

Alle land trenger akademiske institusjoner og kapasitet til å utdanne egen arbeidskraft. Dette er nødvendig for å utvikle samfunn, møte unges behov for utdanning og å delta i en stadig mer kunnskapsbasert verdensøkonomi. Forskning utvikler ny kunnskap for politikk og praksis.