Nansen-programmet for Ukraina er eit norsk sivilt og militært støtteprogram på 75 milliardar kroner for perioden 2023–2027. Fordelinga mellom sivil og militær støtte blir vedteken årleg i tråd med ukrainske behov. I 2023 vart om lag 19,9 milliardar kroner utdelte frå Nansen-programmet; 8,9 milliardar kroner i sivil og humanitær støtte, og 11 milliardar kroner i militær støtte.  

Dette støtter den norske Ukraina-bistanden

Norsk sivil og humanitær støtte gjennom Nansen-programmet for Ukraina favner bredt. Her kan du lese mer om noen prioriterte områder i den norske innsatsen.

Les mer

Moldova

Moldova er det einaste prioriterte nabolandet i det norske Nansen-programmet for Ukraina. Dette då landet er særleg ramma av ringverknadane av den russiske angrepskrigen mot Ukraina.

Les om norsk støtte til Moldova

Slik styres den norske Ukraina-bistanden

Avdeling for Nansen-programmet for Ukraina i Norad forvalter den sivile delen av Nansen-programmet, på om lag 7,5 milliarder kroner årlig.

Slik er Ukraina-bistanden organisert

Våre partnere

På denne siden finner du en liste over alle partnere i den sivile delen av Nansen-programmet for Ukraina.

Partnere

Resultathistorier

På denne siden finner du noen eksempler på hvordan bistanden gjennom Nansen-programmet for Ukraina bidrar i praksis. 

Resultathistorier