Norad på to minutter: Slik jobber vi

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid. Vi jobber for en grønnere framtid i en verden uten fattigdom, hvor menneskerettigheter respekteres og ingen utelates. I flere tiår har vi sett fremgang, men utfordringene i verden er likevel enorme.

Innen 2030 skal verden nå FNs bærekraftsmål. Norad skal bidra til at bærekraftsmålene nås gjennom å være en samarbeidspartner for global utvikling. På oppdrag fra Stortinget og Regjeringen forvalter Norad store deler av Norges bistandsmidler. Norad jobber med noen av verdens mest komplekse problemer, og skaper resultater gjennom helhetlig og langsiktig innsats.

I Norad sier vi at fakta har makta. Vi jobber i en verden i konstant endring, og det krever kontinuerlig læring. For å skape resultater som monner våger Norad å gå nye veier, ta risiko og åpent ta lærdom av feil. Samarbeid og partnerskap er selve kjernen i Norads arbeid. Alle kan bidra til at bærekraftsmålene nås. Norad skal være en pådriver for at vi lykkes i fellesskap. Sammen beveger vi verden.

Er dette dine nye kolleger? 

Hvorfor skynder Titti seg til jobben hver dag?

– Det jeg liker best med å jobbe i Norad? For det første så er det en jobb med mening, sier seniorrådgiver Huyen Titti Ho Brækken i Seksjon for innovasjon. Oppgavene jeg gjør fyller hverdagen med utrolig inspirasjon og glede. Hvor ellers får du muligheten til å reise til et sted som er så langt unna, og sitte med lærere og engasjerte elever som ønsker å teste ut et produkt som skal være  tilgjengelig for hele verden?

– Det som bare fortsetter å imponere meg er kunnskapsnivået blant kollegaene som er her. Plutselig sitter du rundt et bord der en person har landet klima- og skogavtalen, en annen er ekspert på små insekter og en tredje har kjørt motorsykkel gjennom hele Kongobassenget. Det er sånt som gjør at jeg hopper ut av senga og kommer meg på jobb hver morgen!

Jobber med internasjonale problemstillinger

Kyrre Berland ble rådgiver i Norad i Seksjon for skog for å jobbe med internasjonale problemstillinger. 

– Jeg søkte meg til Norad for å kunne jobbe med verden. Med en sterk interesse for internasjonal utviklingspolitikk er Norad et sted der veldig mange ulike aspekter blir sett i sammenheng.

– Det første som slo meg da jeg begynte i Norad var det sterke fagmiljøet i organisasjonen. Du treffer alltid en ekspert! Det å lære om hvor viktig skog er for folk gir veldig mye mening. Klima vil bli en ekstremt stor del av fremtidens bistand.

– At vi reiser i jobben er også viktig for å få nærhet til de prosjektene vi jobber med å støtte, sier Kyrre. 

Slik søker du:

 

Vi jobber for FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er basis for Norads virksomhet. Innen 2030 skal ekstrem fattigdom utryddes, sosiale ulikheter utjevnes og klimaendringene bremses. Målene gjelder alle verdens land - også Norge.

Se bærekraftsfilmene våre om FNs bærekraftsmål her. 

Fakta fra felten: Menneskene vi jobber for

Vi møtte Colombias grønne skjerf

Det er viktig for oss å møte menneskene vi samarbeider på deres grunn. Laura Gutierrez Acuna er en av frontfigurene i Jacarandas-bevegelsen med de grønne skjerfene, en pro choice bevegelse som jobber for kvinners reproduktive rettigheter og tilgang til trygg abort i Colombia.

Bærekraft og innovasjon i Vietnam

I Ha Long City, Vietnam møtte vi Hoang Van Lieu. han vedlikeholder solcellepanelene på taket til GO-Supermarket i Ha Long City, Vietnam. Norads bedriftsstøtteordning hjelper med å tiltrekke investorer ved å redusere risiko.

Sanitetsbindproduksjon i Malawi

På besøk i Malawi, for å få større innsikt i Norges støtte til opplæring om seksuell og reproduktiv helse, møtte vi Dominer som syr sanitetsbind.

Selger grønnsaker på Snapchat

Zambia1.jpg

Prejudize Sikayuni frå Zambia har gjennom et norskstøttet prosjekt fått stipend til å gå på landbruksskole. Nå dyrker hun kål, tomater og mais i egen grønnsakshage. Pengene hun tjente på å selge sin først avling brukte hun på å kjøpe seg en mobiltelefon – nå selger hun selvdyrkede grønnsaker via Snapchat og tjener nok penger til å støtte hele familien.

Grønnere bistand

Norad har satt ambisiøse mål for klima og miljø – både for egen virksomhet og for bistanden vi forvalter. Innen 2030 skal Norad halvere utslipp fra egen virksomhet i tråd med 1,5 gradersmålet i Parisavtalen. 
Les mer om Norads arbeid for grønnere bistand

Møteplass for gode samtaler

Norad_miljo_kantine_Nadia_Frantzen.png

I Norads hyggelige kantine møtes gode kolleger til gode samtaler over et sunt og kjempegodt måltid. 

Afrikansk klimaaktivist åpnet Norad-konferansen

Hvert år setter Norad-konferansen aktuelle bistandsspørsmål på dagsorden. I 2023 åpnet den unge klimaakticisten Vanessa Nakate konferansen med en tordentale mot vestens miljøpolitikk.