Norads resultatrapporter

I slutten av 2007 lanserte Norad sin første omfattende resultatrapport, med undertittelen Bistanden virker, men ikke godt nok.

Resultatrapporten er et bidrag til å formidle informasjon om hva norsk bistand har oppnådd til Norges befolkning. I rapportene ser vi på resultater av bistanden innenfor et bestemt område.

Resultatrapporten er verken en forskningsrapport eller en evaluering av norsk bistand, selv om den blant annet er basert på evalueringsinformasjon.