Resultatrapport 2007 Bistanden virker - men ikke godt nok

Om publikasjonen

 • Utgitt: november 2007
 • Serie: --
 • Type: Resultatrapport
 • Utført av: Norad
 • Bestilt av: --
 • Land: Zambia
 • Tema:
 • Antall sider: 92
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-7548-239-4
 • ISSN: --
Bestill gratis papirutgave:

Virker bistanden? Forsvinner pengene i korrupsjon? Hvorfor er det fremdeles fattigdom og krig etter mange års bistand og utviklingspolitikk med store mål og ambisjoner? Dette er legitime spørsmål fra norske skattebetalere og politikere. Det er også nødvendige spørsmål for oss i bistandsbransjen.

Resultatrapport 2007 er Norads første forsøk på å framlegge resultater av hele den norske bistanden - som beløper seg til over 20 milliarder kroner årlig. Vi får ikke med alt. Vi kan ikke følge de norske pengene hele veien fra Oslo til målgruppene. Rapporten bekrefter at det er menneskene, institusjonene, bedriftene og myndighetene i utviklingslandene som bærer det tyngste lasset og produserer resultatene. Vi kan bare bidra, men vi bidrar stort sett godt, med fokus på respekt, fleksibilitet og kvalitet.

Del 1 følger de norske pengene et stykke på veien ut i det internasjonale utviklingssamarbeidet og sammenfatter resultater i åtte sektorer og temaer, som dekker det meste av norsk bistand. Vi forsøker også i avslutningen
av Del 1 å svare på spørsmålet: Virker bistanden? Vår konklusjon er klar: Bistanden virker - men ikke godt nok.

Del 2 gir en utdypende analyse av resultatene på viktige områder (helse, fredsbygging, likestilling, miljø, styresett, osv) ut fra spørsmålene: Hva er utfordringene? Hva har verdenssamfunnet oppnådd? Hvor mye kan global bistand ta æren for? Hvilken rolle spiller norsk bistand - både det vi gjør og måten vi gjør det på? Hvilke resultater har norsk bistand gitt? Hva kan vi lære av det? Disse spørsmålene stilles også i en analyse av norsk bistand til Zambia, som et eksempel på langvarig norsk engasjement i et fattig afrikansk land.

Rapporten har sine svakheter, blant annet på grunn av for svak mål- og resultatstyring i norsk utviklingspolitikk og bistandsforvaltning. Analysen viser at Norge kan bidra til resultater i de enkelte sektorer og temaer, men vi kan ikke sammenligne effektiviteten og resultatene på tvers av sektorer, finansieringskanaler eller partnere. Kanskje vil vi fokusere på kanal- og partnervalg i neste resultatrapport, avhengig av responsen på
årets rapport.

Dette er Norads rapport, og store deler av etaten har bidratt. Vi vil takke Utenriksdepartementet og ambassaden i Zambia for nyttige kommentarer underveis, men understreker at analysene og vurderingene står for Norads regning.

Jeg vil oppfordre alle til å lese både Del 1 og Del 2, som fremhever gode og mindre gode resultater og forhåpentligvis setter tankene i gang om hva vi vil og kan få til med norsk utviklingspolitikk og bistand. Konstruktive og
kritiske refleksjoner mottas svært gjerne på e-post til pep@norad.no.

Poul Engberg-Pedersen, Direktør i Norad, november 2007

Publisert 16.01.2009
Sist oppdatert 16.02.2015