Resultatrapport 2011: Bistand og konflikt

Om publikasjonen

 • Utgitt: desember 2011
 • Serie: --
 • Type: Resultatrapport
 • Utført av: Norad
 • Bestilt av: --
 • Land:
 • Tema: Konflikt, fred og sikkerhet
 • Antall sider: 136
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-7548611-8
 • ISSN: --
Bestill gratis papirutgave:

Resultatrapporten består av tre selvstendige deler:

Bistand og konflikt

Viser eksempler på resultater og lærdommer av norsk, og i noen grad internasjonal, bistand til land i og etter konflikt.
Dette er årets hovedtema.

Aktuelt om resultater

Denne delen gir korte presentasjoner av noen av de politiske initiativene og studiene som preger debatten om resultater i
norsk og internasjonal bistand. Den gir også noen eksempler på resultater av norsk bistand gjennom multilaterale organisasjoner. Delen er ikke relatert til hovedtemaet.

Tallenes tale

Statistikk som viser hva norsk bistand brukes til og sammenligner Norge med andre giverland. Statistikken viser også
utviklingstrender i Norges viktigste samarbeidsland. Delen er ikke relatert til hovedtemaet.

Publisert 12.12.2011
Sist oppdatert 16.02.2015