Legeundersøkelse på sykehus i Malawi

Resultatrapport 2017:

Kunnskap mot fattigdom

Derfor er kapasitetsutvikling årets tema

Kapasitetsutvikling av offentlig sektor i utviklingsland er noe av det viktigste Norge kan bidra med i kampen for å utrydde verdens fattigdom innen 2030. Det handler om å bidra til at myndighetene forvalter naturressursene til folkets beste, slik Norge har fått til med petroleum, fisk og vannkraft. Du kan laste ned årets rapport eller kortversjonen her. På denne siden har vi også samlet utdrag fra rapporten som gir deg raskt innblikk i årets tema.

Last ned rapporten

Hovedbudskap

Norsk kompetanse er etterspurt. Faglig samarbeid er nyttig også for Norge. Dette og at faglig samarbeid blir mer sentralt i bistanden fremover er blant hovedbudskapene i årets rapport.

Les hovedbudskapene

Resultater

Årets tema har lenge vært sentralt i norsk bistand. Årets resultatrapport gir 22 konkrete eksempler på resultater av innsatsen. Mye har gått bra. Noe kunne vært bedre. Vi må lære av erfaringene.

Se resultater av kapasitetsutvikling

Tallenes tale

Det er utfordrende å kartlegge og tallfeste kapasitetsutvikling i bistandsstatistikken. Tallenes tale gir innsikt i noen av tallene.

Se tallene i interaktive grafer

Det haster å utvikle systemer som kan hindre antibiotikaresistens
Digitalisering av helseinformasjon endrer helsevesenet i Malawi
Undervannsris overlever flom, og bidrar til økt matsikkerhet