Se resultater fra resultatrapporten 2017

Olje for utvikling har bidratt til forbedret petroleumsforvaltning

Landets viktigste vannkraftverk er gjenoppbygd

Stadig flere nybakte mødre ammer

40 år med energisamarbeid har økt strømtilgangen

Mosambik: 147 av 154 distrikter er elektrifisert

Bedre kontroll gir økte skatteinntekter

Vannkraftutbygging har gitt befolkningen strøm

Olje for utvikling har bidratt til forbedret forvaltning