Resultatrapporten 2012: Bistand til naturressursforvaltning

Her får du en presentasjon av de ulike kapitlene i rapporten. Hele publikasjonen kan også lastes ned i sin helhet.