Tallenes tale

Rapportens statistikkdel tar for seg utvalgt utviklings- og bistandsstatistikk. Denne delen inneholder generell informasjon og er ikke direkte knyttet til temaet naturressursforvaltning.

Statistikkdelen er inndelt i fire deler.

  1. Den første delen gir en oversikt over hvordan norske bistandsmidler brukes.
  2. I den andre delen sammenliknes den norske bistanden med bistanden fra land i OECD.
  3. Den tredje delen gir en oversikt over utvalgte utviklingsindikatorer i de landene som mottok mest norsk bistand i 2011.
  4. Den siste delen inneholder tabeller som gir en oversikt over norsk bistand.
Publisert 10.12.2012
Sist oppdatert 16.02.2015