Eksempler på resultater av norsk bistand

Det viktigste innholdet i rapporten er selve resultateksemplene.

Resultatportalen:

Norad har en egen resultatportal der som gjør det enklere å finne informasjon om hva norsk bistand har ført til. Målet med portalen er å vise frem norsk bistand, og hvilke resultater vi oppnår med de pengene vi investerer i internasjonalt utviklingssamarbeid.

Her er alle eksemplene fra resultatrapporten publisert. I portalen er verden bare et tastetrykk unna.

Hvert resultateksempel sier noe om hvorfor prosjektet fikk støtte – hvilket problem bistanden skulle gjøre noe med, hvor mye penger Norge har brukt, hvilke resultater som er oppnådd og hva vi har lært.

 


 

Se filmen om resultatportalen

Publisert 10.12.2012
Sist oppdatert 16.02.2015