Norad-konferansen 2012

I år er det 50 år siden Norad ble opprettet. I løpet av disse årene har verden opplevd en enorm velstandsøkning, men likevel lever over en milliard mennesker i ekstrem fattigdom.
Norad-konferansen 2012_bredt

Den vestlige utviklingsmodellen med forbruk av naturressurser for å oppnå økonomisk vekst, skaper miljøproblemer. Dette rammer de fattigste hardest.

På årets Norad-konferanse spør vi hvordan vi best kan oppnå resultater i den globale kampen mot fattigdom i årene som kommer. Hvordan skal verden gjennomføre visjonen fra Brundtland-kommisjonen om bærekraftig utvikling og hvordan ser fremtidens bistand ut? Hvor går veien fra tusenårsmål til bærekraftsmål?

 

Publisert 08.11.2012
Sist oppdatert 16.02.2015