En gutt holder vakt og jager bort fugler fra åkeren.
Foto: A. Ennals / Utviklingsfondet

Satsning på landbruk bidrar til bedre levevilkår

Avlingene gir større avkastning, husdyrene er friske og det er færre tap av avlinger grunnet erosjon og flom.

Resultat: Økte inntekter og reduserte kostander

Tilgang på vann og opplæring i bærekraftig jordbruk og dyrehelse har bidratt til at  gjennomsnittsinntektene i 2430 husholdninger økte med 32 prosent på to år, fra 599 dollar i 2012 til 789 dollar i 2014. Dette berører rundt 17.000 mennesker.

Dyrehelsen er forbedret som resultat av fôrproduksjon og tilgang til vann samt opplæring av dyrehelsearbeidere.

Hvor mye

Utviklingsfondet har mottatt 18,7 millioner fra Norad og Utenriksdepartementet til arbeidet i Somalia for perioden 2012-2015.

Diasporaorganisasjoner i Norge har bidratt med rundt én million kroner til prosjektet i samme tidsrom.

Tilgang til lokalt tilpassede frø gir større avlinger i tillegg til å sette bøndene i stand til å bli selvforsynt med såfrø.

Bygging av brønner og vannreservoar har bidratt til at flere mennesker har tilgang til vann i nærheten av der de bor. Kvinner som henter vann har nå 2,2 km kortere vei å gå for å hente vann.

35 prosent av kvinnene oppgir nå at de deltar i beslutningsprosesser mot tidligere 12 prosent.

Familier sparer rundt 60 dollar i måneden i dieselutgifter etter installering av solcellepumper for å pumpe vann fra brønner i elveleiet til åkrene. De tidligere pumpene var drevet av diesel og overgang til solcellepumper bidrar til grønn energi og mindre utslipp.

Flomvern har bidratt til at færre avlinger går tapt i forbindelse med flom.

Hvorfor: Lokalt tilpassede frø ikke tilgjengelige, tørke og dårlig jordsmonn

I de delene av Somaliland hvor Utviklingsfondet jobber produserer nesten 40 prosent av befolkningen for lite til å kunne brødfø seg selv. Hovedutfordringene er tørke, dårlig jordsmonn og manglende teknisk kompetanse.

Før borgerkrigen produserte dette området alene rundt 65 prosent av maten for Somaliland. I dag produseres det mindre enn syv prosent.

Somaliland ligger i et tørrlandsområde hvor regnet kommer sjeldent og med ujevne mellomrom. Tørke forekommer hvert fjerde eller femte år. Mangel på tilgang til vann fører til at jordbruksområder ikke kan dyrkes, jorda utarmes og helsen til husdyrene og befolkningen trues.

På grunn av erosjon og tørke er det også fare for flom. 60 prosent av befolkningen i Somaliland har husdyr som viktigste inntektskilde. I tider med tørke og sykdom blant dyrene er de svært sårbare for tap av inntekt.

Borgerkrigen renset området for lokale plantesorter. Gode frø som er tilpasset lokale forhold har ikke vært tilgjengelige. Importerte frø er ikke tilpasset lokale forhold og gir derfor mindre avlinger.

Frøene er ofte manipulert til å skape planter uten reproduksjonsevne. Dette gir usikkerhet rundt hvilken avling de vil kunne gi og gjør bøndene sårbare. De er stadig avhengig av nye eksterne frø og prisene på frø varierer betydelig.

Det har vært viktig å etablere en lokal frøbank hvor man utvikler og forbedrer plantesorter av høy kvalitet tilpasset tørke og lokale forhold.

Hva: Vann, bærekraftig jordbruk og dyrehelse

Utviklingsfondet har i samarbeid med lokale organisasjoner bidratt med opplæring i bærekraftig jordbruk og metoder som bidrar til at jordsmonnet beholder fuktighet og forhindrer erosjon.

Modellgårder er etablert hvor bønder har fått opplæring. Traktor har blitt leid inn for å pløye jordene for bøndene. Ni brønner og flere dammer har blitt bygget for å bedre tilgangen til vann. I tillegg har det blitt bygget sanddammer for å heve grunnvannet.

For å forbedre levestandarden for de som lever av husdyr, har prosjektet bidratt med produksjon av fôr og lagt til rette for samarbeid om bærekraftig bruk av beiteområder.

14 dyrehelsearbeidere har fått opplæring, hvorav halvparten kvinner. I tillegg har prosjektet bidratt med veterinærutstyr og medisiner til husdyr.

Frøbanker har blitt opprettet i samarbeid med myndigheter og utdanningsinstitusjoner, og bønder har fått opplæring i drift. Her finnes ulike slag av såkorn som durra, mais, bønner, bygg og hvete i tillegg til grønnsak og fruktfrø.

Frøbankene fungerer slik at en bonde som låner frø tilbakebetaler med sine egne lokale frø, pluss noen ekstra frø som renter.

Utviklingsfondet samarbeider med diasporaorganisasjoner i Norge som bidrar økonomisk til prosjektet. Ved kriser som tørke eller flom har Utviklingsfondet og diaspora samarbeidet om innsamlingsaksjoner og diaspora bidrar med rundt 20 prosent av midlene til arbeidet i Somaliland totalt.

Diasporaorganisasjonene som har bidratt er: er Sumbul Norge, Odweyne Frivillig Komite, SAMO og Batalaale.

Lokale partnere i prosjektet er Agricultural Development Organisation (ADO), Candlelight for Health, Education and Environment (CLHE), Horn of Africa Voluntary Youth Committee (HAVOYOCO) og Modern Agriculture Development Organisation (MADO).

Publisert 18.11.2016
Sist oppdatert 25.11.2016