Luftfoto av markedet i Chitumgwisa hvor ZCIEA vant i retten for gateselgernes rett til å beholde sine markedsboder.
Foto: ZCIEA

Gateselgere får bedre arbeidsvilkår

Organisering bidrar til at gateselgere beskyttes mot trakassering.

Resultat: Fagforening bidrar til ivaretakelse av rettigheter

Arbeidere i uformell sektor er blitt anerkjent av myndighetene som en del av den offisielle økonomien i Zimbabwe.

Anerkjennelsen kommer som resultat av blant annet arbeidet til fagforeningen Zimbabwe Chamber of Informal Economy Association, ZCIEA, som representerer arbeidere i uformell sektor. Anerkjennelsen er en viktig milepæl for bedre betingelser for disse arbeiderne.

Hvor mye

ZCIEA har mottatt 2,25 millioner kroner i perioden 2008-2015 i støtte fra Norad gjennom Norsk Folkehjelp.

Organisasjonen har lyktes i å overtale noen lokale myndigheter til å gi eller selge land til gateselgere slik at de har et fast salgssted og en egen markedsbod.

300-400 nye stands har blitt tildelt gateselgerne i byene Mutare og i Chitungwiza.

Lokale myndigheter har bygget toaletter og vannposter slik at gateselgere har tilgang til rent vann og trygge sanitære forhold på markedsplassene.

ZCIEAs medlemmer som har fått opplæring har tatt et oppgjør med politimenn og lokale myndigheter som anklager arbeiderne for ulovlig virksomhet, fjerner markedsplassene og trakasserer gateselgere.

ZCIEA har vokst betydelig i medlemsstørrelse og er en demokratisk styrt organisasjon med lokale foreninger rundt i landet.

Antall medlemmer har økt fra 43.000 i 2008 til 177.000 i dag.

Dette betyr at flere gateselgere er organisert. 65 prosent av ZCIEAs ledelse er i dag kvinner, en økning fra tidligere. De fleste arbeiderne i uformell sektor er kvinner.

Hvorfor: Trakassering av arbeidere i uformell sektor

Av 6,3 millioner mennesker som er i arbeid i Zimbabwe arbeider over 85 prosent i uformell sektor. Andel ansatte i formell sektor har sunket med 40 prosent siden 2011 på grunn av landets økonomiske krise. Andelen som arbeider i uformell sektor øker.

Arbeidere i uformell sektor jobber oftest som gateselgere eller i landbruket. Siden de ikke er en del av den formelle økonomien, betaler de ikke skatt og dekkes ikke av sosiale tjenester.

De har lav lønn og manglende rettigheter, og blir ofte trakassert av politi og lokale myndigheter. Varer konfiskeres slik at de taper inntekt og investeringer.

Markedsplasser har ofte ikke tilbud om toaletter eller rent vann, noe som øker risiko for spredning av sykdommer.

81 prosent av ZCIEAs medlemmer oppgir at de har blitt trakassert, halvparten av dem av politiet. Trakasseringen øker i valgtider.

Gateselgere har vært tydelige kritikere av myndighetene gjennom demonstrasjoner det siste året og er dermed sett på som opposisjonelle. Dette fører til at de er en utsatt gruppe for ytterligere trakassering.

Lovverket for regulering av uformell sektor er utdatert. Tillatelse til salgsplasser på markedene er politisert. Ofte er det kun de som er medlemmer av regjeringspartiet som får markedsplass.

Pris for leie av markedsplass har ikke vært standardisert og prisene varierer mellom byer og er avhengig av hvem som gir tillatelse.

Hva: Påvirkning og informasjon

ZCIEA ble etablert i 2002 og jobber for interessene til arbeidere i uformell sektor. 60 prosent av medlemmene er kvinner.

Målet deres er bedre arbeidsvilkår, ivaretakelse av rettigheter og beskyttelse mot trakassering. Opplæring i lover, retten til ikke å bli trakassert og retten til å ha registrerte virksomheter er viktige deler av arbeidet.

I 2014 gjennomførte ZCIEA en kampanje for å stoppe forfølgelsen av gateselgere. De samlet 78.000 underskrifter til støtte for et lovendringsforslag.

Organisasjonen ble intervjuet på nasjonale radiostasjoner og ble invitert til møter med ulike departementer for å dele informasjon om situasjonen for arbeiderne i uformell sektor.

ZCIEA tar imot rapporter om trakassering og tar opp sakene med myndighetene. I en sak hvor 2000 selgere ble tvangsfjernet fra sine salgssteder, tok ZCIEA saken til retten og vant.

Selgerne fikk beholde salgsbodene sine. Myndighetene har forsøkt å fjerne selgerne siden dommen ble avsagt i 2009, men selgerne har benyttet dommen til å forsvare seg.

ZCIEA er engasjert i utformingen av politikk for å bedre vilkårene i uformell sektor. De arbeider med påvirkning av departementet for små og mellomstore bedrifter og kvinnedepartementet for å endre gamle lover som regulerer uformell sektor.

Foruten den økonomiske støtten til ZCIEAs aktiviteter, har Norsk Folkehjelp bidratt med opplæring i organisasjonsutvikling, økonomisk ledelse, rapportskriving, rettighetsarbeid og lobbying.

Organisasjonen har også hjulpet ZCIEA med å styrke og å øke medlemsbasen samt utvikle en strategi for kommunikasjon. Samarbeidet innebærer også nettverksbygging med søsterorganisasjoner i andre land.

ZCIEA har startet separate programmer for kvinner og ungdom og funksjonshemmede for å ivareta ulike medlemsgruppers interesser. Blant annet har de forhandlet frem egne markedsplasser for funksjonshemmede.

 

Publisert 18.11.2016
Sist oppdatert 25.11.2016

Kilder