Peru gullutvinning
Sivilsamfunnsorganisasjoner avdekket at Oljefondet har investert i selskaper som forårsaker miljøødeleggelser.
Foto: Ken Opprann

Sivilt samfunn bidrar til ansvarlig investering gjennom Oljefondet

Nye retningslinjer for eierskapsutøvelse og risikohåndtering.

Resultater: Menneskerettigheter blir retningsgivende for investeringer

Våren 2016 ble et forventningsdokument om menneskerettigheter vedtatt som det til nå siste i rekken av virkemidler for Oljefondets eierskapsutøvelse.

Flere organisasjoner i Norge har jobbet med politisk påvirkning for å få på plass en forsterket etisk forvaltning av Oljefondets investeringer.

Hvor mye

Norad har støttet Forum siden 1998, og de siste fem år med 5-6 millioner kroner i året.

Flere av kravene fra organisasjonene har blitt inkludert i innspill fra Stortinget til forvaltning av Oljefondet samt i partiprogrammet til politiske partier.

Organisasjonenes arbeid ble verdsatt. Etter invitasjon fra Norges Bank var nettverksorganisasjonen Forum for utvikling og miljø (ForUM), med tre medlemsorganisasjoner i spissen (Regnskogfondet, Norsk Folkehjelp og SAIH), med i arbeidet for å utvikle forventningsdokumentet.

Forventningsdokumentet fastslår at selskaper som Oljefondet investerer i har et ansvar for å respektere menneskerettighetene, og et ansvar for å forhindre brudd på menneskerettigheter i sin virksomhet.

Over 9000 selskaper som Oljefondet har investert i må vise hvordan selskapene innretter seg for å forhindre menneskerettighetsbrudd og synliggjøre dette i sine strategier og planer. Dette vil også berøre underleverandører til disse selskapene.

Erfaringen viser at forventningsdokumenter og etiske retningslinjer har effekt på investeringspraksis.

Over de siste fire årene har Oljefondet trukket seg ut av 187 selskaper på grunn av dårlige sosiale forhold og risiko forbundet med korrupsjon eller miljøødeleggelser.

Av den grunn er det forventet at menneskerettigheter blir bedre vurdert i investeringsavgjørelser framover.

Hvorfor: Retningslinjer er avgjørende for å endre praksis

Oljefondet er et av verdens største investeringsfond og har innflytelse over selskapene de investerer i.

Studier og rapporter produsert av sivilsamfunnsorganisasjoner har vist at fondet har investert i selskaper som ødelegger regnskog og drikkevannskilder, våpenindustri og selskaper som bryter menneskerettigheter.

Hovedargumentet til organisasjonene har vært at det norske folk ikke skal tjene penger på andre menneskers bekostning.

Hva: Informasjon, kunnskap, avsløringer og innspill

Arbeidet med å påvirke Oljefondets investeringer startet allerede året etter at Oljefondet ble etablert.

ForUM har siden 1996 samlet flere av de norske organisasjonene i en arbeidsgruppe som blant annet leverte et samlet forslag til etiske retningslinjer for fondet.

Sivilsamfunnsorganisasjonene har bidratt med rapporter, studier, konferanser og kampanjer for å heve kunnskapen i befolkningen og blant politikere.

Menneskerettighetsbrudd blant selskapene som oljefondet investerer i har blitt avdekket. Stortingsseminar har blitt arrangert i tillegg til høringsinnspill til Stortinget.

En av milepælene i arbeidet til ForUM har vært samarbeidet med indiske, koreanske og nederlandske sivilsamfunnsorganisasjoner om å klage inn det koreanske selskapet POSCO og investeringsfondene ABP (Nederland) og Oljefondet for brudd på OECDs etiske retningslinjer.

Klagesaken i 2012 resulterte i at OECDs kontaktpunkt for ansvarlige investeringer kritiserte Oljefondet for manglende åpenhet og passivt etisk eierskap, og kom med klare anbefalinger om å styrke arbeidet med menneskerettigheter.

Klagesaken ble dekket i en rekke nasjonale og internasjonale medier, og bidro til at det ble satt sterkere søkelys på menneskerettigheter i investeringsporteføljen til Oljefondet og andre pensjonsfond. 

Publisert 17.11.2016
Sist oppdatert 25.11.2016