malawi solcelle
Sjef for teknisk avdeling, Geoffrey Kusambandoph viser frem den mest populære varen. Lampen, når den er fullt ladet lyser i åtte tmer. Her er han på besøk på lokalkontoret i Fiskelandsbyen Kapeta, ved bredden av Malawisjøen.
Foto: Ken Opprann

17 arbeidsplasser og elektrisitet til over 10.000 personer

Et utvekslingsprosjekt mellom Malawi og Norge har resultert i entreprenørbedriften Kumudzi Kuwale. De selger løsninger for solenergi til lokalbefolkningen.

Resultater: Nye arbeidsplasser og strøm

I 2013 stiftet Nkhotakota Youth Organization (NYO) solenergibedriften Kumudzi Kuwale. Navnet betyr "lys i landsbyen" på det lokale språket chichewa.

Bedriften ble etablert som et resultat av et utvekslingsprosjektet mellom NYO og Flora videregående skole i Sogn og Fjordane.

Hvor mye

Fredskorpset har støttet prosjektet siden oppstart i 2012 med nesten 9,2 millioner kroner. Den norske ambassaden i Malawi bidro med én million kroner til utstyr i oppstartsfasen.

Bedriften har nå 17 ansatte. De fleste ansatte ved Kumudzi Kuwale har fått sin yrkesopplæring ved NYO.

Ved å tilby arbeidserfaring i datterselskapet bidrar NYO til at studenter får både yrkesopplæring og relevant erfaring for å komme inn i arbeidsmarkedet.

Halvparten av de ansatte er kvinner hvorav mange er teknikere som installerer solcellepanel. De kvinnelige teknikerne er rollemodeller for andre kvinner som ønsker å gå inn i utradisjonelle yrker.

Kumudzi Kuwale har allerede forsynt over 10.000 mennesker og elleve skoler i seks landsbyer med strøm fra solenergi.

Tilgang til ren og rimelig energi gir resultater sosialt, miljømessig og økonomisk. Lys gir barn og ungdom bedre mulighet til å gå på skole og gjøre lekser på kveldstid.

Tilgang til energi og lys har også gjort det mulig å tilby helsetjenester på kveldstid.

Økonomisk skaper solceller muligheter for at bedrifter kan operere uavhengig av strømnettet som er ustabilt. Elektrisk lys forlenger åpningstider for butikker. Økt tilgang til radio, tv og mobiltelefoni øker tilgangen på informasjon.

I september 2014 fikk entreprenørbedriften prisen "SEED Africa Award" fra UNEP/UNDP for beste oppstarts-bedrift med sosialt fokus. Prisen er en anerkjennelse til bærekraftige etableringer i Afrika.

Hvorfor: Mangel på strøm reduserer muligheter

Mangel på elektrisitet bidrar til store utfordringer innen helse og utdanning i Malawi.

Kun ti prosent av befolkningen i Malawi har elektrisitet hjemme.

I Nkhotakota District med over 350.000 innbyggere har kun tre prosent av husstandene tilgang til elektrisitet.

Mangel på tilgang til elektrisitet er en utfordring for å få gjort aktiviteter etter at solen går ned klokken syv om kvelden. Skolebarn får ikke gjort lekser, helsepersonell kan ikke utføre operasjoner eller enkle inngrep og husarbeid er krevende i mørket.

Mangel på gatelys og opplyste offentlige områder truet sikkerheten for barn og kvinner på kveldstid.

Jobbmuligheter og økonomisk utvikling basert på lønnsomme lokale bedrifter er nøkkelfaktorer i bærekraftig utvikling.

Globalt er det store behov for å skape arbeidsplasser, spesielt blant ungdom.

Ifølge ILO er over halvparten av Malawis ungdom arbeidsledige eller sysselsatte i lavtlønna jobber. Offisielle tall på ungdomsledighet i Malawi er på 12,6 prosent.

Det er et stort behov for relevant yrkesopplæring. I tillegg til å forbedre den yrkesfaglige opplæringen av ungdom lokalt, hadde utvekslingsprogrammet fra starten et mål om å skape jobbmuligheter for de samme ungdommene.

Hva: Yrkesopplæring og opplæring av lokale entreprenører

Samarbeidet mellom NYO og Flora videregående skole startet i 2005 og har i stor grad vært elevstyrt.

Utvekslingen med støtte fra Fredskorpset startet i 2012 og består i utveksling av lærere innen yrkesfag, eksperter på fornybar energi og entreprenørskap. Fire personer deltar i utvekslingsprogrammet hvert år.

NYO er basert i Nkhotakota Boma. Siden 2010 har de tilbudt yrkesopplæring til ungdom innen elektrisk installasjon, snekkerarbeid, sveising, skreddersøm og data.

Kursene kvalifiserer deltakerne til å bestå nasjonale prøver og få nasjonalt, godkjente sertifikater. Mellom 90 og 100 elever får undervisning hvert år. De har også et kultursenter og et opplæringsprogram innen menneskerettigheter.

Kumudzi Kuwale selger utstyr for solenergi og installerer disse. De har en butikk hvor de selger lamper, paneler og batterier, samt alt relevant utstyr for solenergiinstallasjoner. I tillegg selger de lokalproduserte leirovner, som alternativ til matlaging over åpen ild for å redusere luftforurensing inne og forbruk av kull.

Ansatte i landsbyer tilbyr mobillading og utleie av lamper og batterier til privathusholdningene. Bedriften installerer solenergiløsninger på skoler, for privatpersoner og for landsbyer. I tillegg har de kommersielle kunder

Kumudzi Kuwale jobber primært i Nkhotakota District, men har også oppdrag i nabodistriktene og landet forøvrig.

Fortjenesten i selskapet blir reinvestert i driften for å bidra til økonomisk bærekraft. Likestillingsfokuset hos Kumudzi Kuwale er sterkt, noe som også er synlig i deres permisjonsordninger for foreldre. De har introdusert pappapermisjon og har lengre mammapermisjon enn det som er lovpålagt i Malawi.

 

Publisert 16.11.2016
Sist oppdatert 25.11.2016