kvinnelig entreprenør Vest-Afrika
Marie planla å starte med bensinsalg, men etter å ha deltatt på kurset innså hun behovet for å analysere markedet. Det var mange som solgte bensin og konkurransen var høy. I området hvor hun bor er det mye byggevirksomhet og hun så at det var stort behov for sand til sementblanding. Hun brukte oppstartslånet hun fikk til å kjøpe et stykke land med mye sand som hun selger og tjener bra på. Hun kan nå betale for universitet for sin eldste datter og bygge sitt eget hus.
Foto: Peace Child International

Unge kvinnelige entreprenører skaper arbeidsplasser

Unge kvinner som har deltatt på gründerkurs har startet egne bedrifter. Deltakerne i prosjektet har økt sin inntekt betraktelig og bedriftene de har etablert har skapt arbeidsplasser for andre.

Resultater: Kvinner skaper arbeidsplasser og øker egne inntekter

446 bedrifter har blitt startet opp av kvinner som deltok på entreprenørskapskurset «Be the Change Academy», BTCA i regi av Peace Child International i Liberia, Guinea og Sierra Leone.

Økt kunnskap om økonomistyring har bidratt til at de kan starte og drifte sin egen bedrift.

Hvor mye

Norad finansierte prosjektet i perioden oktober 2013 til desember 2015 med 3.329.000 kroner. To andre givere bidro med 12.211 dollar for deler av prosjektet i Guinea.

80 prosent av kursdeltakere var selvstendig næringsdrivende to år etter å ha deltatt på kurs, sammenlignet med 48 prosent før kursstart.

Bedriftene som kvinnene har startet har skapt arbeidsplasser for 1057 mennesker. Halvparten av jobbene som ble etablert eksisterte et år etter oppstart.

To år etter kurset tjener 27 prosent av kursdeltakerne mer enn 100 dollar per måned. Før kursstart tjente kun én prosent over 100 dollar.

40 prosent tjener mellom 50 og 100 dollar, sammenlignet med elleve prosent før kursstart. Tilsvarende tall i kontrollgruppen viser at tre prosent tjente over 100 dollar to år etter kurset og 21 prosent mellom 50 og 100 dollar.

Hvorfor: Få muligheter til å konkurrere på arbeidsmarkedet

Unge kvinner fra fattige familier blir låst i en ond sirkel av fattigdom og marginalisering. Det er vanskelig å få tilgang til kapital for å starte en bedrift og det er få opplæringstilbud for bedriftsetablering for de som ikke kan lese og skrive.

De fleste arbeider i uformell sektor med usikker og varierende inntekt. Målgruppen i prosjektet er sårbare unge kvinner i alderen 16 til 35 år i Sierra Leone, Liberia og Guinea. Landene rangerer lavt på utviklingsindekser, henholdsvis på 181., 177. og 182. plass i Human Development Index

35 prosent av kvinnene som deltok hadde avsluttet videregående skole. 22 prosent hadde ingen formell utdannelse.

Hva: Kurs i entreprenørskap

Totalt 5347 unge kvinner har fått opplæring i løpet av de siste tre årene.

Opplæringen består av kurs som varer i opptil ti uker og holdes av lokale organisasjoner og frivillige.

Kursinnholdet er tilpasset lokale forhold og inkluderer markedsanalyse, regnskapsføring, økonomistyring, kundeservice, markedsføring og kvalitetssikring.

Deltakerne utvikler sine egne planer for bedriftsetablering i løpet av kurset. Målet for prosjektet var å etablere 2500 nye arbeidsplasser i løpet av prosjektperioden.

Arbeidsplassene som ble etablert er et resultat av de første bedriftene som ble startet opp. Det forventes at flere bedrifter vil startes etter at de siste kursene avsluttes.

Lokale nettverk ble etablert for å gi tilbakemeldinger på kursdeltakernes planer for bedriftsetablering. De så på hvorvidt ideene var relatert til markedsbehov, konkurranse og inntektspotensial.

Basert på disse vurderingene og vurderinger fra ansatte i PCI fikk noen av kvinnene lån for å starte en bedrift. Nettverkene fungerte i mange tilfeller som mentorer for kvinnene etter at de etablerte bedrifter. Flere av kvinnene som startet sin egen bedrift har også blitt mentorer for andre som ønsker å etablere sin egen bedrift.

I Liberia har arbeidet blitt videreutviklet til et pilotprosjekt for å integrere undervisningsmetoden benyttet i programmet i formell yrkesopplæring. Det planlegges å skalere opp arbeidet ved å tilby undervisning ved yrkesskoler.

Erfaringer fra gjennomføring av kurset viser at deltakerne ikke hevet sine lese- og skriveferdigheter til et nivå hvor de kan lese og skrive lange tekster som bedriftsplaner.

Basert på tilbakemeldinger og erfaringer ble kursene endret underveis for å være bedre tilpasset målgruppen. Det ble også behov for tilpasninger som følge av Ebola-epidemien. Prosjektet bidro med viktig informasjon om ebola til kursdeltakerne og dermed også til lokalmiljøet.

Kursene finansiert av Norad ble holdt tre steder:

  • Guinea (Conakry)
  • Liberia (Paynesville)
  • Sierra Leone (Kenema)

og med tre lokale partnere:

  • Youth Crime Watch Liberia
  • A W.I.S.H. Sierra Leone
  • Jatropha Microfinance Bank i Guinea
Publisert 16.11.2016
Sist oppdatert 25.11.2016