Norsk LO har siden 1995 støttet Malawis landsorganisasjon MCTU med mål om å styrke partenes rolle i arbeidslivet. Zeka King Banda (26) i gul hjelm, begynte å jobbe som læregutt hos Central Region Water Board for 4 år siden. Han forteller at det positive med å være organisert er et bedre arbeidsmiljø.
Foto: Ken Opprann

Økt lønn og bedre arbeidsbetingelser

Opplæring av tillitsvalgte har ført til en ny bransjeavtale for arbeidere i de fem store vannverkene i Malawi.

Resultater: Arbeiderrettigheter og bedre lønn

Fagbevegelsen i vannsektoren i Malawi (WETUM) inngikk i 2015 en ny felles bransjeavtale for de fem store vannverkene i landet.

Avtalen ble signert etter to måneder med forhandlinger og berører 1779 arbeidere.

Den nye bransjeavtalen vil i større grad regulere konkurransen mellom de fem vannverkene gjennom koordinering av lønns- og arbeidsforhold.

Hvor mye

LO har mottatt norsk støtte til sitt arbeid i Malawi siden 1995. I perioden 2013-2015, mottok LO 3,6 millioner kroner fra Norad til arbeid i Malawi.

Avtalen vil for mange være et godt eksempel på styrket samarbeid mellom foreninger og hvordan jevn lønnsvekst kan sikres. Dette kan bidra til å håndtere Malawis sosiale utfordringer og ulikheter.

Den nye bransjeavtalen gir alle ansatte en indeksregulert lønnsøkning fra 6,6 til 8,0 kroner pr time, en økning på 21 prosent.

I tillegg innebærer den nye avtalen en lønnsøkning på 85 prosent for lavtlønte for å styrke målet om likelønn. Tilbud om sosiale velferdsgoder skal være like mellom vannverkene.

Hvorfor: Store lønnsforskjeller

Utfordringen har vært å få partene i arbeidslivet til å ha en dialog om felles utfordringer. Det har også vært en utfordring å få fagbevegelsen til å samarbeide utover egen lokale forening på bedriftsnivå.

Frem til 2015 fantes det ingen felles bransjeavtale for de store vannverkene i landet. Hvert vannverk har hatt sin lokale tariffavtale og lokale forhandlinger.

På grunn av mangel på ingeniører, har mange ingeniører hatt mulighet til å prise seg høyt, ifølge WETUM.

Dette har ført til at ufaglærte får en svært liten del av lønnsveksten, mens ingeniørene får gode lønnstilbud ved å skifte fra ett vannverk til et annet. Dette resulterer i en ustabil kompetansefordeling og lønnsregulering.

Bransjeavtalen kan bidra til mer regulert lønnsutvikling, som sikrer at alle grupper får del i denne.

Hva: Opplæring av tillitsvalgte

Hovedaktiviteten i prosjektet er opplæring av tillitsvalgte om forhandlinger.

På kursene får de tillitsvalgte en innføring og forståelse i betydningen av kollektive avtaler for arbeidere, bedrifter og samfunnet. De lærer om temaer som er viktige i forhandlinger, blant annet analyse av arbeidsgiver, forhandlingsstrategier, og kunnskap om lovverk.

WETUM-tillitsvalgte har deltatt på kursene, og fikk der ideen om en sektorbasert kollektive avtale.

WETUM er et tilsluttet medlemsforbund i Malawis landsorganisasjon, Malawian Congress of trade Unions, MCTU. Et støtteapparat fra forbundet bistår de lokale tillitsvalgte med forhandlingene.

Norsk LO har siden 1995 støttet MCTU i arbeidet med å styrke partenes rolle i arbeidslivet. LO bidrar med 70 prosent av budsjettet til MTCU, og finansieringen bidrar til lønn for åtte av tolv ansatte.

 

Publisert 21.11.2016
Sist oppdatert 25.11.2016