Virunga: A new threat
Global Witnes har drevet aktivt kommunikasjonsarbeid for å stoppe oljeutvinning, blant annet med bruk av en animasjonsfilm som ble sett over 40.000 ganger.

Oljeproduksjon stanset nær Afrikas eldste nasjonalpark

Ingen oljeselskaper vil kjøpe lisens for oljeboring i et av verdens viktigste naturområder i Uganda. Det skyldes aktiv kommunikasjon og opplæring av journalister.

Resultater: Foreløpig stans i oljeutvinning

Virunga nasjonalpark ble en del av UNESCOs verdensarvliste i 1979.

UNESCO har gjort det klart for Ugandiske myndigheter at oljeboring i nasjonalparken ikke er forenlig med verdensarv-status.  

Hvor mye

I perioden 2014 til 2016 har Norad har støttet TRF sitt arbeid i Uganda med 1 million kroner og Global Witness sitt arbeid med 1,3 millioner kroner.

Europaparlamentet vedtok en resolusjon som oppfordrer sine medlemsland til å forhindre oljeboring i området. Det er satt en foreløpig stopper for fremdriften i planene for oljeutvinning i området.

Det gir økte muligheter til å få på plass lover og et institusjonelt rammeverk som Uganda mangler per i dag, og bidra til at fremtidig oljeutvinning skjer innenfor miljøets tålegrenser.

Videre at konsultasjon med lokalsamfunn og berørte blir en del av prosessen i utvikling av nye utvinningsområder. For lokalbefolkningen betyr dette at arbeidsplasser og tilgang på mat i innsjøen Lake Edward ikke trues ytterligere.

Oljeselskapene som tidligere har vist interesse for disse områdene la ikke inn bud på boring i en nærliggende oljeblokk (Ngaji), da denne skulle tildeles i 2015.

Resultatet kom etter press fra lokalt og internasjonalt sivilt samfunn. Ugandiske og internasjonale organisasjoner var kritiske til at myndighetene ville tildele lisenser i disse områdene.

Internasjonalt politisk påvirkningsarbeid bidro til beslutningene i UNESCO og Europaparlamentet. Europaparlamentet referer til Global Witness som en viktig kilde til informasjon for å vedta resolusjonen.

Opplæring av journalister har ført til økt lokal mediedekning og folkeopplysning om konsekvensene av oljeutvinning.

Økt medieoppmerksomhet og internasjonalt politisk press ser ut til å ha vært medvirkende til selskapers beslutninger om ikke å gå inn i borevirksomhet i området.

Hvorfor: Svakt rammeverk for oljekonsesjoner

Uganda har ikke etablert reguleringer og rammeverk for kontrakter med oljeselskaper. Landet har ikke et Petroleumstilsyn.

Mangelen på åpenhet reduserer muligheten for offentlig kontroll. Det er derfor en fare for at oljeselskaper kan få tildelt lisenser på svakt beslutningsgrunnlag og uten risikovurderinger knyttet til beskyttelse av naturen.

Til tross for protester fra sivilsamfunnet i Uganda utlyste myndighetene i februar 2015 seks lisensområder i beskyttede naturvernområder. Ett ligger i innsjøen Lake Albert tett ved Virunga nasjonalpark. Lake Albert er beskyttet av UNESCO.

I området rundt innsjøen ferdes elefanter, løver og noen av verdens siste fjellgorillaer. 200.000 mennesker lever av fisken i innsjøen.

Ifølge avisen Bukedde har det blitt mindre fisk i innsjøen etter at oljeselskapet SOCO International gjennomførte prøveboring i innsjøen i 2014. Dette har ført til tapte inntekter for lokale fiskere.

Vannet fra innsjøen renner videre i elven Nilen. Oljeutvinning kan få store konsekvenser nedstrøms i Nilen og for økosystemet, dyrene og menneskene i området.

Hva: Økt mediedekning og internasjonal påvirkning

Flere aktører har bidratt til at oljeboring i området er utsatt og at det legges press på ugandiske myndigheter for å regulere oljevirksomheten.

Lokale organisasjoner og journalister har vært viktige for å skape økt oppmerksomhet og kunnskap om utfordringene ved oljeboring i Virunga.

Thomson Reuters Foundation (TRF) har lært opp journalister og redaktører for at de skal kunne dekke utfordringer knyttet til oljesektoren i lokalmedia.

Opplæringen førte til en mangedobling av avisartikler, tv- og radioinnslag om innvirkningen oljesektoren har og kan få på samfunnet.

Ifølge TRF ble det før opplæringen publisert færre enn ni artikler og innslag. Etter opplæring ble det publisert 25 artikler og innslag.

Global Witness gjennomførte en omfattende kampanje for å unngå oljeboring i Virunga nasjonalpark og de tilgrensede områdene sammen med ugandiske sivilsamfunnsorganisasjoner. Hensikten var å skape oppmerksomhet om konsekvensene av oljeboring i områdene og gjøre det vanskeligere for myndighetene og oljeselskaper å starte opp oljeproduksjon.

Global Witness holdt møter med ugandiske myndigheter, myndigheter i giverland og internasjonale organisasjoner, blant annet UNESCO.

Organisasjonen drev også et aktivt kommunikasjonsarbeid, blant annet med bruk av en animasjonsfilm som ble sett over 40.000 ganger, og en kampanje rettet mot media.

Arbeidet har resultert i over 700 artikler verden over som omtaler trusselen mot Lake Albert.

Gorilla Virunga nasjonalpark
Fjellgorillaer i Virunga nasjonalpark.
Foto: Helle Biseth
Publisert 17.11.2016
Sist oppdatert 25.11.2016