Resultater av norsk bistand

Norad har et særlig ansvar for å formidle resultater av norsk bistand. På disse sidene kan du se eksempler på hva norsk bistand har bidratt til. Eksemplene i resultatportalen er innhentet og bearbeidet av Norad.

Bistanden virker - men ikke godt nok. Det var konklusjonen da Norad gav ut sin første resultatrapport i 2007. I resultatportalen finner du eksempler på hva norsk bistand har bidratt til over hele verden. 

Vi ønsker eksempler fra alle som forvalter norsk bistand. Vil du bidra? Her finner du veilederen for portalen.

Sorter etter: Relevans Dato