Yayande Samaseko overleverer omskjærerkniven sin til misjonær Helge Vatne.
Yayande Samaseko overleverer omskjærerkniven sin til misjonær Helge Vatne.
Foto: Else Storaas Vatne

Landsbyer sier nei til kjønnslemlestelse av jenter

Kjønnslemlestelse av jenter er vanlig praksis i Mali. Sivilsamfunnet og religiøse ledere har bidratt til å få slutt på dette i tolv landsbyer.

Resultater: Avtaler mot kjønnslemlestelse og styrking av landsbykomiteer

Et landsbyutviklingsprosjekt i Mopti-regionen i Mal i har bidratt til å hindre kjønnslemlestelse av jenter.

Tolv landsbykomiteer, som til sammen representerer et folketall på over 10.000, har til nå signert avtaler om å stoppe praksisen i sine landsbyer.

Hvor mye

Mellom 2009-2015 har prosjektet mottatt 11.200.000 kroner fra Norad. Prosjektet mottar støtte fra Norad via Digni. I tillegg støttes prosjektet av medlemmer fra Det Norske Misjonsselskap samt menigheter i Den norske kirke.

Avtalene er basert på demokratiske vedtak der det kreves 80 prosent enighet for at en slik avtale kan inngås. Det viser at avtalene har bred støtte lokalt. Religiøse ledere og lokale organisasjoner bidro til lokal oppslutning om avtalene.

Avtaler om å stoppe kjønnslemlestelse er bare en begynnelse og må følges opp med endringer i praksis. Arbeid med personer og kultur som ønsker å opprettholde praksisen er viktig.

Et eksempel på endringer av praksis er at omskjærere, som kvinnen som gav fra seg kniven på bildet, slutter sin praksis.

En ekstern evaluering fra 2014 viser at metoden benyttet i prosjektet har gitt resultater. I tillegg til økt bevissthet om de negative konsekvensene av kjønnslemlestelse, har arbeidet med avtalene bidratt til økt bruk av demokratiske beslutningsprosesser lokalt.

Prosjektet har bidratt til økt bevissthet og større åpenhet om kjønnslemlestelse. Det har også bidratt til bedre samarbeid mellom lokale myndigheter, religiøse aktører og omskjærere.

Reduksjon av kjønnslemlestelse vil ha svært positiv effekt for unge jenter og kvinners helse og bidra til tryggere fødsler.

Hvorfor: Kjønnslemlestelse av jenter er vanlig praksis

Kjønnslemlestelse innebærer en risiko for blodtap, infeksjoner og stivkrampe, og kan medføre komplikasjoner ved senere svangerskap og fødsel samt andre fysiske og psykiske problemer.

Selve inngrepet kan være meget smertefullt og skadelig. Ikke sjelden forekommer komplikasjoner som medfører død. Det er høyere forekomster av barne- og mødredødelighet og flere komplikasjoner ved fødsel i områder hvor praksisen er utbredt.

WHO estimerer at det i Afrika totalt dør 10-20 barn per 100 fødsler som resultat av kjønnslemlestelse.

Over 91 prosent av kvinnene i Mali mellom 15-49 år er omskåret. Blant jenter 0-14 år er 70 prosent omskåret og i aldersgruppen 10-14 år er 80 prosent omskåret. 73 prosent av jentene er omskåret før de er fylt fem år. De fleste blir omskåret av en lokal omskjærer.

Omskjæring av småjenter er et tabubelagt tema, som er forbundet med sterke kulturelle og religiøse tradisjoner.

Ifølge en nasjonal undersøkelse mener et flertall av befolkningen at omskjæring er påbudt i islam og at skikken bør videreføres.

Forskning viser at den mest effektive og bærekraftige metoden for å redusere eller stoppe praksisen, er at lokalsamfunn selv bestemmer seg for at praksisen skal slutte.

Hva: Informasjon og mobilisering av religiøse ledere

Prosjektet startet som et landsbyutviklingsprosjekt i 2009, med mål om å styrke det sivile samfunnet. På grunn av uroligheter i området ble det gjort endringer og mer fokus på arbeidet mot kjønnslemlestelse.

Nå dekker prosjektet 46 byer og landsbyer i fem kommuner i Mopti-regionen, med et anslått samlet folketall på 50.000.

Arbeidet har i hovedsak bestått av informasjon og kunnskapsdeling blant omskjærere, helsepersonell, borgermestere og administrative ledere i kommunene. Informasjon har blitt spredt gjennom radiosendinger og landsbysamtaler.

Imamen i byen Konna engasjerte seg personlig i arbeidet og krevde at byen skulle være fri for kjønnslemlestelse. Han initierte religiøse samtaler om kjønnslemlestelse med andre imamer, inkludert hovedmoskéen i byen Mopti.

Imamene ble enige om at det ikke finnes religiøst påbud om kjønnslemlestelse i koranen. Dette ble sendt ut som en avgjørelse til alle moskeene i regionen. Denne avgjørelsen blir ifølge prosjektansatte ofte referert til når lokalbefolkningen snakker om hvorfor praksisen bør stoppes.

Prosjektet gjennomføres av Mission Evangelique Lutheriènne au Mali (MELM) i samarbeid med Det Norske Misjonsselskap, NMS. MELM er en fellesorganisasjon av norske og afrikanske misjonsorganisasjoner og kirker.

Publisert 18.11.2016
Sist oppdatert 25.11.2016

Kilder