Røde Kors: Helsekomiteer forebygger sykdommer i konfliktområder
Kunnskap om hygiene og tilgang til rent vann har bidratt til å redusere spredning av sykdommer i de fattige og konfliktfylte regionene langs Stillehavet i Colombia. Luz Maria mistet selv sønnen sin i konflikten i Colombia. Nå jobber hun som Røde Kors-frivillig og lærer opp sine naboer i hygiene, og hvordan de kan unngå sykdommer som malaria og diaré. Røde Kors Colombia har fått 6 millioner fra Norge for å støtte dette arbeidet.

Helsekomiteer forebygger sykdommer

Kunnskap om hygiene og tilgang til rent vann har bidratt til å redusere spredning av sykdommer.

Resultat: Helsetjenester og økt bevissthet

Et viktig resultat av helsearbeidet til Colombia Røde Kors (CRC) er etableringen av lokale helsekomiteer som gir førstehjelp og informasjon om forebygging av sykdommer. Arbeidet gjennomføres i konfliktrammede områder ved stillehavskysten i Colombia.

Mellom 2013 og 2015 økte andelen av mennesker som kunne identifisere minst tre malaria-symptomer fra 32 til 62 prosent. Andelen som kunne minst to måter å forebygge malaria på økte fra 28 til 55 prosent. Slik kunnskap er vesentlig for å redusere utviklingen av sykdommen og dødelighet.

Hvor mye

Norges Røde Kors har mottatt 6 millioner kroner fra Norad i perioden 2013 – 2015.

Andelen som kunne fortelle om de tre viktige situasjoner der håndvask i det daglige var viktig for å unngå sykdommer økte med 20 prosent.

3000 mennesker fikk tilgang til rent vann gjennom vannrensing, oppbevaring og trygg bruk av vann. Gode rutiner for hygiene og tilgang til rent vann bidrar til reduksjon av spredning av vannbårne sykdommer.

Hvorfor: Dårlig tilgang til helsetjenester

Stillehavskysten er overrepresentert i statikken når det gjelder sykdom og død relatert til vannbårne sykdommer. Områdene ligger også dårlig an i på viktige utviklingsindikatorer.

Den Afro-Colombianske befolkningen i området er fattige og sterkt preget av de siste tiårs væpnede konflikt. Det finnes ikke helsetilbud fra myndighetene og tilgangen til helsetjenester er svært begrenset.

Det kan være direkte farlig å være helsepersonell fordi de blir utsatt for trusler i utøvelsen av yrket. Dermed søker helsepersonell seg vekk fra området og det er vanskelig å rekruttere nye.

Myndighetene har ikke prioritert marginaliserte grupper som har liten eller ingen innflytelse på lokal politikk. Områdene er i tillegg preget av gjentatte små- og mellomstore naturkatastrofer.

Røde Kors har tillit og får dermed tilgang i alle områder av landet, også der andre ikke har tilgang. Dette inkluderer både områder som er under myndighetenes og væpnede gruppers kontroll.

Frivillige og ansatte i Colombia Røde Kors er selv deltakere i lokalsamfunnene de arbeider i. Dette er mennesker som nyter tillitt blant naboer og innbyggere. De vet hvor skoen trykker og hva folk er opptatt av.

Hva: Opplæring av lokale frivillige

Bærebjelkene i programmene til Røde Kors er å hjelpe folk til å organisere seg og øke kunnskapen om helserisiko og enkle grep for å redusere risikoen. Videre styrkes lokalsamfunns evne til å fremme sine helserettigheter og påkalle lokale myndigheters ansvar til å tilby helsetjenester.

CRC samarbeider med lokale ledere som støtter lokallagene og legger til rette for at de kan utføre arbeidet. CRC har skolert sine frivillige i prinsippene om å yte upartisk humanitær hjelp og har over mange år vist dette gjennom handling ved ikke å forskjellsbehandle noen parter i konflikten.

Frivillige får opplæring i hvordan gi førstehjelp, rense vann, rehydrering, hygiene, mødre/barn-helse og å enkle måter å oppdage og hindre spredning av sykdommer. I 2015 hadde lokallagene 190 opplærte medlemmer. Arbeidet gjennomføres i byene Buenaventura og Tumaco.

CRC ble i 2015 tildelt utmerkelsen UNAIDS Red Ribbon utmerkelsen for arbeidet med seksuell- og reproduktiv helse overfor unge mennesker i sårbare samfunn.

Publisert 16.11.2016
Sist oppdatert 25.11.2016