Renovering av vei i Nord-Uganda
Veien før og etter renovering.
Foto: Caritas Nebbi (Begge foto)

Lokalsamfunn påvirket myndigheter til å bygge vei

Det ga økt tilgang til markeder, sykehus og andre offentlige tjenester.

Resultater: Økt tilgang på markeder og tjenester

Tre landsbyer med totalt 1200 husholdninger i Nebbi-distriktet i Nord-Uganda fikk i 2015 tilgang til vei. Til sammen 7991 mennesker bor i disse landsbyene.

Dette er et resultat av flere års systematisk påvirkningsarbeid for å få myndighetene til å bygge veien.

Hvor mye

I perioden 2013-2014 mottok Caritas 452.435 kroner i støtte fra Norad til prosjektet.

Veien har gitt bøndene bedre tilgang til markeder slik at de kan få solgt jordbruksproduktene sine. Nå kan de som kjøper opp mais og andre produkter kjøre lastebilene helt inn til landsbyene.

Tidligere måtte innbyggerne gå til hovedveien for å frakte varer.

Veien har også gitt lettere tilgang til lokale skoler, helsesentre og sykehus. Blant annet kan syke landsbybeboere nå fraktes i bil til sykehus og dermed nå frem raskere enn tidligere.

Veitilgang har ført til økt etterspørsel og høyere priser på de lokale varene. Eksempelvis selges maismel på det lokale markedet for 250 shilling mens det selges for 500 til 600 shilling på markeder lenger unna som bøndene nå får tilgang til.

Mange husholdninger har fått økt inntekt, og den generelle levestandarden i landsbyene har gått opp.

En indikasjon på økt levestandard er at antall barn som starter og på skolen og som fullfører skolegangen har økt.

Ifølge en ekstern midtveisevaluering fra 2015 av Caritas’ Uganda-program, har 29 prosent av målgruppen økt sine inntekter fra 60 USD til mellom 90 og 300 USD per år.

Hvorfor: Mangel på tilgang til markeder, sykehus og skoler

Før oppgraderingen var veien bare en sti som hovedsakelig ble brukt av syklister og gående.

Kvinner som skulle føde, måtte enten sykle selv eller sitte bakpå da det ikke var mulig å komme fram med bil eller lastetraller.

Ved akutt medisinsk hjelp, for eksempel i forbindelse med kompliserte fødsler, måtte pasienten bæres på tradisjonelle bårer til hovedveien for å komme til sykehus.

Det var vanskelig å få jordbruksproduktene fra landsbyene til markedet og transportkostnadene var høye. Det tok lang tid å få varer ut til markedet, noe som førte til at kvaliteten på produktene ble redusert innen de nådde frem til et marked. Dette førte til lavere priser for produktene.

Med begrenset mulighet til å selge varene sine hadde familiene få eller ingen inntektskilder. Nesten hele befolkningen i de tre landsbyene er småbrukere som dyrker durra, kaffe og grønnsaker som bønner, mais, kål og gulrøtter.

Området ble hardt rammet av voldsbølgene under herjingene til Herrens Motstandsarmé (Lords Resistance Army) på 80 og 90-tallet.

Hva: Bevisstgjøring og opplæring om rettigheter

Caritas har bidratt til kompetanseheving og bevisstgjøring blant landsbybeboerne om rettighetene og pliktene de har som innbyggere i et demokrati.

Organisasjonen la til rette for møter mellom lokalbefolkningen og lokale ledere og deltok selv på lokale møter.

Lokalsamfunnene ble også bevisste på hvordan de kunne kreve at lokale myndigheter skulle ivareta deres rettigheter. Et lokalt konflikthåndteringsråd ble etablert, og har ledet møtene med myndighetene. 

I oktober 2013 sendte representanter for landsbyene sitt første brev til byrådet for å be om oppgradering av veien slik at landsbyene kunne knyttes til lokale markeder og offentlige tjenester. Brevet var underskrevet av 1240 personer.

I 2014 ble det opprettet en komité for lokalt påvirknings- og talsmannsarbeid. Komiteen ledet landsbyenes påvirkningsarbeid overfor lokale myndigheter, og sørget for å ha innsyn i relevant dokumentasjon underveis i prosessen. I begynnelsen av 2015 ble veien bygget og åpnet.

Publisert 17.11.2016
Sist oppdatert 25.11.2016