Hurtigskole Vest-Afrika Strømmestiftelsen
Barn som har falt utenfor skolesystemet kommer tilbake på skolen. Et samarbeid mellom Strømmestiftelsens lokale partnere og myndigheter har bidratt til dette.
Foto: Egil Mongstad / Strømmestiftelsen

Hurtigskoler får barn tilbake på skolebenken

Over 140.000 barn har fått undervisning ved hurtigskoler for å komme tilbake til skolebenken i Vest-Afrika i perioden 2005 til 2015.

Resultater: Barn fullfører skolegang

Speed School, hurtigskole, startet som et initiativ fra Strømmestiftelsen i Mali i samarbeid med lokale utdanningseksperter. Senere har det utviklet seg til å bli et samarbeid mellom sivilsamfunnsorganisasjoner og myndighetene i Mali, Burkina Faso og Niger.

Målet med programmet er å få barn som har falt utenfor skolesystemet tilbake til offentlig skole.

81 prosent av elevene fullførte opplæringen og av disse gikk 74 prosent videre til 4. klasse i offentlig skole. Resten av elevene startet i et lavere klassetrinn fordi de ikke besto opptaksprøven til 4. klasse.

Av de som overføres til offentlig skole, er det 75 prosent som fullfører det første året. I perioden 2005 til 2015 har programmet organisert 5278 hurtigskoler og over 141.500 barn har fått undervisning. Over halvparten av elevene er jenter.

Hvor mye

I 2015 var støtten fra Norad på 7,6 millioner kroner. Speed School-programmet finansieres i tillegg av nasjonale myndigheter, Swiss Agency for Development and Cooperation, Erikshjelpen og EU.

En evaluering av programmet viser at barn som har deltatt i hurtigskole-programmet raskt tar igjen sine medelever i fransk og matematikk og får de samme karakterene.

Evalueringen viser også at foreldre som har barn ved hurtigskoler er mer fornøyde med kvaliteten på undervisningen enn de som har barn i vanlige skoler og at undervisningsmetoden er en av årsakene til dette.

Hvorfor: Manglende utdanning skyldes fattigdom

Nær tre millioner barn i skolealder i landene Mali, Burkina Faso og Niger har aldri gått på skolen. Disse landene er blant verdens fattigste land. Ifølge evalueringsstudien av programmet går halvparten av barna i prosjektområdet i Mali på skolen.

Andelen av barn i alderen åtte til tolv år som går på skole, er på rundt elleve prosent. I det samme området har 90 prosent av kvinnene og 80 prosent av mennene ingen skolegang. Nasjonalt gjennomsnitt viser at 77 prosent av barn går på skolen. 

Barna som går på speed school har falt ut av skolesystemet eller aldri startet på skolen. De har behov for en tilpasset opplæring og tett oppfølging.

Mange barn faller utenfor skolesystemet på grunn av fattigdom. Foreldre har ikke råd til skoleutstyr eller skolepenger. I andre tilfeller er de avhengige av at barna tjener penger. Mangel på utdanning reduserer muligheter for å komme inn på arbeidsmarkedet og ha en fast inntekt.

Hva: Undervisning på lokalt språk

Hurtigskolen tilbyr et undervisningsopplegg på ni måneder hvor elevene tar igjen tre års skolegang. Etter dette skal de ha lært nok til å begynne i fjerde klasse.

Undervisningen foregår på det lokale språket de første månedene og deretter på fransk som er undervisningsspråk i de offentlige skolene.

Elevene ved hurtigskolene får mye tettere oppfølging enn i offentlig skole da det er færre elever i klassen. I tillegg har foreldre jevnlig kontakt med skolen. Den lokale skolekomitéen legger til rette for kontakt mellom lærere og foreldre og følger opp elever.

Opprettelsen av lokale skolekomiteer bidrar til å skape lokalt engasjement for utdanning. Komiteene oppmuntrer barn og deres foreldre til å delta, samarbeider med lærere og har ansvar for å finne lokaler til skolen.

Programmet inkluderer også opplysningsarbeid i lokalsamfunnet der foreldre lærer om barns rett til utdanning og viktigheten av at barna begynner på skolen i rett tid.

Mødre får ofte muligheten til å delta i spare- og lånegrupper, der mange også lærer å lese og skrive. I gruppene gis det også informasjon om hvordan forebygge vanlige sykdommer som malaria. Deltakelse i spare- og lånegrupper kan gi mødre en inntekt til å betale for barnas videre skolegang.

Programmet er gjennomført av Strømmestiftelsen i Mali i samarbeid med myndigheter og ti lokale partnere. Den lokale forankringen vurderes som viktig for at programmet er vellykket.

Publisert 15.11.2016
Sist oppdatert 25.11.2016