Personal- og administrasjonsavdelingen

Avdelingen skal gjennom rådgivning og interne tjenester bidra til en velfungerende virksomhet, og sikre brukerne effektivitet i oppgaveløsningen.

I tillegg skal avdelingen bidra til å utvikle organisasjonen slik at den fungerer helhetlig og effektivt, og ha fokus på læring, trivsel og gode arbeidsvilkår.

Redaksjonen til Bistandsaktuelt er administrativt underlagt avdelingen.  

Kontakt avdelingen

Ansatte

Bistandsaktuelt

Bistandsaktuelt er et fagblad om norsk utviklingssamarbeid. Redaksjonen arbeider i henhold til pressens Vær Varsom-plakat og Lov om redaksjonell frihet i medier

Personalseksjonen

Seksjonens ansvarsområder omfatter personalpolitikk og personalutvikling, medbestemmelsesdialog med arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsmiljøutvalget, arbeidsmiljø, ressursstyring, bemanning og rekruttering, organisasjons- og kompetanseutvikling og lederutvikling og lederstøtte. 

Seksjon for styring og økonomi

Seksjonen har blant annet ansvar for budsjett, regnskap, ut- og innbetalinger, lønn og tidsregistrering. 

Dokumentasjons- og driftsseksjonen

Seksjonen har ansvar for fire fagområder: Drift og eiendomsforvaltning, arkiv, anskaffelsesrådgivning og sikkerhet og beredskap.