Personal- og administrasjonsavdelingen

Avdelingen skal gjennom rådgivning og interne tjenester bidra til en velfungerende virksomhet, og sikre brukerne effektivitet i oppgaveløsningen.

I tillegg skal avdelingen bidra til å utvikle organisasjonen slik at den fungerer helhetlig og effektivt, og ha fokus på læring, trivsel og gode arbeidsvilkår.

Kontakt avdelingen

Ansatte

Bistandsaktuelt

Bistandsaktuelt et fagblad om norsk og internasjonal utvikling og bistand. Bladet er primært et nettsted for nyheter, reportasjer og debatt, men det utgis også en papirutgave fem ganger per år.

Personalseksjonen

Seksjonens ansvarsområder omfatter blant annet personalpolitikk, bemanning, arbeidsmiljø, organisasjonsutvikling og administrasjon.

Dokumentasjons- og driftsseksjonen

Seksjonen har ansvar for fire fagområder: Drift og eiendomsforvaltning, arkiv, anskaffelsesrådgivning og sikkerhet og beredskap.