Seksjon for digitalisering og dokumentasjon

Seksjonen styrer digitaliseringa i Norad og har ansvar for arkiv og fagsystema innanfor tilskotsforvaltninga.