Randi Aalgaard

Stilling

Leiar
Digitaliseringsdirektør

Avdeling

Avdeling for verksemdstyring
Seksjon for digitalisering og dokumentasjon