Avdeling for verksemdstyring

Avdelinga har ansvar for budsjett, etatstyringsdialog, forvaltningssystem og digitalisering.

Ta kontakt

Ansatte

Seksjon for forvaltningssystem

Seksjonen vidareutviklar forvaltningsfaglege standardar, metodar og rettleiingar som gjeld heile utanrikstenesta, og kvalitetssikrar malar.

Seksjon for digitalisering og dokumentasjon

Seksjonen styrer digitaliseringa i Norad og har ansvar for arkiv og fagsystema innanfor tilskotsforvaltninga.