Avdeling for verksemdstyring

Avdelinga har ansvar for budsjett, etatstyringsdialog, forvaltningssystem og digitalisering.

Ta kontakt

Ansatte

Seksjon for digitalisering og dokumentasjon

Seksjonen styrer digitaliseringa i Norad og har ansvar for arkiv og fagsystema innanfor tilskotsforvaltninga.