Seksjon for styring og økonomi

Seksjonen har ansvar for budsjett og etatstyringsdialog med Utanriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet.