Seksjon for forvaltningssystem

Seksjonen vidareutviklar forvaltningsfaglege standardar, metodar og rettleiingar som gjeld heile utanrikstenesta, og kvalitetssikrar malar.