Janne Horgheim Andresen

Stilling

Leiar
Fungerende seksjonssjef

Avdeling

Avdeling for verksemdstyring
Seksjon for forvaltningssystem