Seksjon for innovasjon

Seksjonen jobbar med digitale fellesgode. Seksjonen har innovasjon som metode og jobbar med forvaltning av innovative partnarskap med næringslivet. Seksjonen jobbar for å nå berekraftsmål 9 – industri, innovasjon og infrastruktur.