Avdeling for evaluering

Avdelinga har ansvar for å initiere og gjennomføre uavhengige evalueringar av norsk bistand. Evalueringsarbeidet blir styrt etter ein eigen instruks for evaluering av norsk utviklingssamarbeid frå Utanriksdepartement og Klima- og miljødepartementet.