Seksjon for menneskerettar

Seksjon for menneskerettar er ansvarleg for arbeidet med menneskerettar og inkludering, rettane til barn og ungdom, inkludering av personar med funksjonsnedsetjing, kamp mot moderne slaveri, rettane til arbeidstakarar, trus- og livssynsfridom, ytringsfridom og frie media, demokrati og demokratisering. Seksjonen arbeider langs tre spor; målretta innsats, menneskerettar som obligatorisk tverrgåande hensyn, og rettighetsbasering av bistanden.