Seksjon for menneskerettar

Seksjon for menneskerettar er ansvarleg for arbeidet med menneskerettar, rettane til barn, inkludering av personar med funksjonsnedsetjing, kamp mot moderne slaveri, rettane til trus- og livssynsminoritetar, ytringsfridom og frie medium, demokrati og demokratisering. Seksjonen forvaltar kjernestøtta til UNICEF og samarbeidsavtalen med Redd Barna.