Avdeling for kunnskap

Avdelinga driv med systematisk kunnskapsforvaltning, bistandsstatistikk og analyse.